لزوم توزیع بودجه بر بنیـاد عدالت و قانون

یک‌شنبۀ هفتۀ جاری، مجلس سنا بودجۀ پیشنهادی سال 1394 وزارتِ مالیه را رد کرد. دلیل این کار، عدم رعایت توازن در تقسیمِ بودجه خوانده شده است. طبق گفتۀ محمدعلم ایزدیار معاون این مجلس، «مشکلات در بودجۀ ملی ۹۴ وجود دارد؛...

ادامه مطلب...

پایان مأموریت جنگیِ ناتو در چه شرایطی؟

دیروز میعاد مأموریت جنگیِ ناتو در افغانستان پایان یافت. طبق قرار، پس از این، روش کارِ ناتو در افغانستان تغییر خواهد کرد. به این معنا که از این به بعد، مأموریت ناتو دیگر عملیاتی و جنگی نخواهد بود، بل بیشتر...

ادامه مطلب...

جامعۀ مدنی یا جامعۀ انجویی

نشست لندن پیش از آن‌که کدام دستاورد سیاسی و یا اقتصادی‌ داشته باشد، دستاورد فرهنگی داشت؛ این‌که جامعۀ مدنی افغانستان چه‌گونه جامعه‌یی است و چه‌قدر نام از ماهیت به دور افتاده است! بر بنیاد گزارش‌ها، حدود 45 تن از اعضای فعال...

ادامه مطلب...

دولت وحــدتِ ملی «عجله» کنـد!

کنفرانس لندن که برای افغانستان برگزار شده بود، پایان یافت و رهبرن دولت وحدت ملی، امروز به کابل می‌آیند. حالا مهم‌ترین کارِ خانه‌گیِ دولت وحدتِ ملی، سامان دادنِ اداره و مدیریتِ حکومت است که این روزها اصلاً حالِ خوبی ندارد. دولت...

ادامه مطلب...

کـمک‌های جـهان و دزدانِ حرفه‌یی

کنفرانس لندن برای افغانستان برگزار شد و یک بارِ دیگر جهان به تعهداتش نسبت به افغانستان اعلانِ موضع کرد. افغانستان با به میان آمدنِ دولت وحدتِ ملی بر بنیاد یک توافق سیاسی در کشور، وارد فصلِ نوینی از حیاتِ سیاسی‌ِ خویش...

ادامه مطلب...