نـهادهـای امنیتـی را سیاسی نسازید!

استعفای مصلحتی یا تحمیلیِ جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پولیسِ کابل نکتۀ نه‌چنـدان جدیدی را در رسانه‌ها مطرح کرده و آن این‌که: نهادهای امنیتی به‌شدت سیاسی‌اند. پس از گذشتِ سه روز از استعفای جنرال ظاهر که گفته می‌شد دلیلِ آن گسترشِ ناامنی‌های...

ادامه مطلب...

نیاز مبرمِ تطبیقِ قانون سرشماری

رییس جمهور غنی در نشستی فوق‌العاده و در حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، دو قانون و دو موافقت‌نامۀ امنیتی را توشیح کرد. قانون دست‌رسی به اطلاعات، قانون سرشماری و توافق‌نامۀ امنیتی و دفاعی با ناتو و ایالات متحده، چهار...

ادامه مطلب...

استعفا راه چاره نیست!

گزارش‌ها می‌رسانند که جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیسِ کابل از سمتش استعفا داده و وزارت داخلۀ کشور نیز بر این خبر مهر تأیید گذاشته است. دلیلِ استعفای آقای ظاهر، گسترش ناامنی‌ها در شهر کابل خوانده شده است؛ به این ترتیب...

ادامه مطلب...

کنفرانس لندن را دریابیـد!

قرار است تا چند روز دیگر، در شهرِ لندن نشستی پیرامونِ موضوعِ افغانستان برگزار شود. این نشست پس از نشست ناتو، دومین و مهم‌ترین نشستِ جهانی برای افغانستان در دولتِ وحدتِ ملی است که می‌سزد به عنوانِ یک فرصتِ طلایی...

ادامه مطلب...

افزایش عملیات‌های انتحاری و بیکاره‌گی دولت وحدت ملی

در کمتر از دو هفته، افغانستان شاهد بیش از یازده حملۀ انتحاری و انفجاری بوده است و کابل در برخی روزها دو انفجار و ساعت ها جنگ را تجربه کرده است که بسیار بی‌سابقه بوده‌اند. هنوز به خاطر داریم که سران...

ادامه مطلب...