آیـا سیاستِ مـدارا با طالبـان ادامه خواهد یافت؟

گزارش‌های رسیده از ولایتِ غزنی حاکی از آن است که ده‌ها نفر از شهروندان ملکی، از جمله زنان و کودکان از سوی طالبان سر بریده شده و نیز شماری زخم برداشته‌اند. مقاماتِ حکومتی از ضعفِ نیروهای امنیتی و نیز از...

ادامه مطلب...

نشانه‌های نامطمینِ حـکومت وحـدتِ مـلی

دو روزِ دیگر مراسم تحلیفِ حکومتِ جدید برگزار می‌شود. طبق گزارش‌ها، قرار است این تحلیف، ویژۀ رییس‌جمهور باشد و مراسم ویژۀ تحلیفِ رییس اجرایی و معاونانش، در مجلسِ دیگری برگزار گردد. گمان بر این است که هنوز هم آقای عبدالله...

ادامه مطلب...

سوءاستفاده‌های خطرناک از توافقاتِ اخیر

همه باید بدانند که توافقات سیاسی که بر مبنای آن دولت وحدت ملی به وجود می‌آید، اصل است و نتایج انتخابات با توجه به اعترافاتی که رییس کمیسیون انتخابات داشت و باتوجه به این که نتایج انتخابات اعلان نشد اصل...

ادامه مطلب...

پایان یک نگـرانی و آغـاز یک نگـرانی دیگـر

آرامشی پس از ماه‌ها انتظار و هراس، اکنون به میان آمده است. توافق‌نامۀ سیاسی میان دو نامزد رقیب امضا شده و ظاهراً مابقی ماجرا طبق جدول زمان‌بندی‌شده‌یی که موجود است، پیش خواهد رفت اما این تصور فقط، ظاهر قضیه است....

ادامه مطلب...

دولت وحدتِ ملی بر همه‌گان مـبارک بـاد!

سرانجام، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بر سرِ تشکیل دولت وحدتِ ملی توافق کردند و بن‌بستِ انتخاباتی را در هم شکستند و بارقۀ امیـد را در فضای تیرۀ سیاستِ افغانستان جلوه‌گر ساختند. آری، پس از ماه‌ها کشمکش و چانه‌زنی، طولانی‌ترین انتخابات در جهان...

ادامه مطلب...