سنگِ کرزی بر سـرِ راه کری

درحالی‌که انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ افغانستان وارد بن‌بست شده، جان‌ کری به کابل آمده به این امید که بتواند بن‌بستِ موجود را بشکند و راه را برای موثر شدنِ روند باز کند. اما حامد کرزی با ارایۀ بحثِ «نهادهای قانونی» و نیز...

ادامه مطلب...

فقط یک شانسِ دیگر باقی مانده!

در حالی که پس از اعلام نتایجِ نهایی انتخابات، جاده‌ها و کوچه‌های کابل شاهدِ تجمعات و اعتراضاتِ گستردۀ مردم علیه تقلب شد؛ داکتر عبدالله عبدالله نیز در میانِ هزاران تن از هوادارانش، به تالار لویه‌جرگه رفت و موضعِ قاطعِ خود...

ادامه مطلب...

نتیجۀ مقلوب و آیندۀ نامعلوم

در بحبوحۀ ترس و امیـدها و درست هنگامی که ساعات اعلامِ نتایجِ ابتدایی پی‌هم به تعویق می‌افتاد، دیروز کمیسیون انتخابات نتایج ابتداییِ آرا را اعلام کرد. کمیسیون انتخابات، آرای داکتر عبدالله عبدالله را 43 ممیز 5 و آرای اشرف غنی...

ادامه مطلب...

اگر امروز نتایجِ ابتدایی اعلام شود…

امروز شانزدهمِ سرطان، قرار گفتۀ رییس کمیسیون انتخابات، نتایج ابتداییِ انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود. مسلماً اعلانِ نتایجِ ابتدایی در شرایطی که داکتر عبدالله عبدالله ـ نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری ـ در مورد نحوۀ کارِ کمیسیون‌های انتخاباتی اعتراض دارد، منطقی و...

ادامه مطلب...

«هم غـری هم نری!»

دیروز، رییسِ پیشینِ دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات، در یک کنفرانسِ خبری همۀ اتهاماتِ مربوط به خودش را رد کرد و گفت که در انتخابات هیچ تقلبی صورت نگرفته است. امرخیل حتا گفت که مانعِ انجامِ بسیاری از تقلب‌ها شده است. این...

ادامه مطلب...