۸ ثور و قصه‌های بی‌پایان

یک روز بعد از امروز، هشت ثور، سالروز پیروزی مجاهدین در افغانستان است. و یک روز قبل از آن‌هم؛ یعنی امروز، سالروز کودتای کمونیستی در کشور است. از هفت ثور، به عنوان یک روزِ سیاه در تاریخ کشور یاد می‌شود،...

ادامه مطلب...

کمیسیون انتخابات افغانستان را به کجا می‌برد؟

روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، کمیسیون مستقلِ انتخابات به‌جای این‌که نتایج ابتداییِ انتخابات را طبق تقویمِ انتخاباتی اعلام کند، به نشر آرایِ هشتادوسه‌درصدیِ قسمی پرداخت. بر بنیاد آماری که در آن روز ارایه شد، این گمان تقویت یافت که انتخابات به...

ادامه مطلب...

چشم‌ها خیره به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

بحث بر سرِ آرایی که از جانب کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در برخی از ولایت‌ها باطل اعلام شده، به یک اختلاف و نزاعِ جدی در میان اعضای رهبری و کمیشنرانِ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی منجر شده است. این نزاع در ردِ سخنان...

ادامه مطلب...

انتخابات را به دور دوم نکشانید

کمیسیون مستقل انتخابات از نهایی شدن بررسی‌ها و بازشماری آرای مشکوک و قرنطینه خبر داده است و قرار است که به زودی آن را اعلام کند. بررسی و بازشماری آرای مشکوک هر چند، سرنوشت انتخابات را روشن می‌کند اما نگرانی‌ها...

ادامه مطلب...

انتخابات به دورِ دوم نخواهد رفت

نتایج قسمیِ ‌پنجاه درصد انتخابات، دیروز اعلام شد. مجموع آرایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شمرده شده، حدود سه میلیون خوانده شده که در این میان، حدود چهل‌وچهار درصد به نفع دکتر عبدالله، سی‌وسه درصد مربوط اشرف‌غنی احمدزی و...

ادامه مطلب...