تلاش‌های صلح یا مقدمه‌ برای جنگ دیگر

محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، دیروز نشستی را با حضور حامدکرزی، داکتر عبدالله و استاد سیاف در ارگ برگزار و روی چگونگی موضع‌گیری حکومت در مورد گفت‌وگوهای اخیر با طالبان بحث کرده‌است. در این روزها، آقای غنی، به شدت...

ادامه مطلب...

پـول پـول تا پیـروزی!

چند روز پیش، رسانه‌ها و شماری از مقاماتِ محلی گزارش دادند که گروه طالبان بخشی از پول‌هایی را که رولا غنی همسرِ رییس حکومت وحدت ملی برای پیکارهای انتخاباتیِ پیش از وقتِ شوهرش به ننگرهار فرستاده بود را آتش زده‌اند....

ادامه مطلب...

صلح افغانسـتان و معـمای حـاکمیت ملـی

عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان در اظهارنظرِ تازه‌یی گفته است که برای موفقیتِ گفت‌وگوهای صلح، باید یک ادارۀ موقت در افغانستان روی کار بیـاید تا بتواند انتخاباتِ آزاد و شفاف را رهبری کند. هرچند این اظهارات تا حدِ زیادی منطبق با اظهاراتِ...

ادامه مطلب...

افزایش جرایم و استحکامِ هرم جنایت در کابل

درحالی که وزارت داخلۀ افغانستان در واپسین روزها و هفته‌های سالِ گذشته، از فروپاشی هرمِ جرم‌وجنایت در کابل خبر داده و به مردم اطمینان سپرده بود که از نیمۀ پایینیِ هرم به طرفِ نیمۀ بالایی و در نهایت رأسِ آن...

ادامه مطلب...

کامـروایـیِ غنـی در بـازی صلـح و انتخـابات

در سال 1398 قرار گرفته‌ایم؛ همان سالی که می‌توان آن را سرنوشت‌سازترین سال برای افغانستان و مردمانش خواند. در این سال قرار است که دو موضوعِ صـلح و انتخـابات در فضای مبهم و مه‎‌آلودِ کشور و تشدید رقابت‌های منطقه‎یی بر...

ادامه مطلب...