آغــاز ســال نو و ادامـۀ حکـایاتِ کهنـه

متأسفانه آن‌گونه که انتظار می‌رفت، سال نوِ 1398 با آرامش آغاز نشد. حداقل در یک رشته انفجارها در کارته‌سخی کابل، شش‌تن از باشنده‌گانِ پایتخت قربانی و تعداد زیادی هم مجروح شدند. می‌گویند سالی که نیکوست از بهـارش پیداست. اگر نخستین...

ادامه مطلب...

ســالِ نو و آرزوهایِ کهنه

«یا مقلب‌القلوب والابصار، یا مدبرالیل والنهار، یا محول‌الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن‌الحال» همیشه وقتی سـالِ نو می‌شود، در انسان‌ها جُنب‌وجوشی تازه جولان می‌گیرد. سالِ نو همواره در ضمیر انسان‌ها فصل دگرگونی و تغییر بوده است. روانِ انسان‌ها از آن‌جایی که...

ادامه مطلب...

غنـی و تـلاش بـرای قـومی سـازی

چندی پیش غنی طی فرمانی، سادات را به عنوان یک «قوم» در کشور معرفی کرد. البته این کار بعد از درخواست مردم سادات افغانستان صورت گرفته است مردمی که در میان همه اقوام کشور حضور دارند و برای همه عزیز...

ادامه مطلب...

صـلح افغانستان و حمـایت ایران چگونه و به چه قیمتی؟

در دنیای پیچیده و درهم‌تنیدۀ امروز، بدیهی‌ست که «استقلال» در تمامِ عرصه‌ها به‌ویژه سیاست و اقتصاد معنای سنتی و مطلقِ گذشته را برنمی‌تابد، چرا که همۀ دولت ـ ملت‌ها در شبکه‌یی از وابسته‌گی‌هایِ متقابلِ پیچیده نسبت به یکدیگر قرار دارند...

ادامه مطلب...

کمیشنران تازه و انتخابات لادرکِ پارلمانی

پنج ماه‌ از برگزاری انتخابات پارلمانی می‌گذرد ولی تاهنوز نتایج نهاییِ این انتخابات در کابل و چهارده ولایتِ دیگر اعلام نشده و از کمیشنرانِ تازه نیز هیچ حرف و عملی به ظهور نمی‌رسد که از سرنوشتِ انتخابات 28 میـزان حکایت...

ادامه مطلب...