بـُن سـوم و بُـنِ مشـکلات افغـانستان

اخیراً بحث مذاکرات با طالبان در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است و هیچ‌کسی نمی‌داند که در میز خلیل‌زاد و دیگر نماینده‌های امریکا و ملا برادر و استانکزی چه چیزهایی اتفاق می‌افتد و روی چه مسایلی بحث می‌شود. در گرماگرم...

ادامه مطلب...

سنگ گورِ شهدا در ترازوی انتخاباتیِ غنی و اتمر

بیشتر از چهل‌سال است که مردم افغانستان به «ملت شهیدپرور» شُهره شده‌اند و شمار شهدایِ آنان نیز سال به سال فزونی می‌یابد. اما آنچه از این روندِ خون‌آلود دردناک‌تر به نظر می‌رسد، استفاده از شمارِ شهدا و ارقامِ قربانیانِ جنگ...

ادامه مطلب...

نشست دوحـه و آمـدونیامـدهـایِ آن

دو هفته از مذاکرات نماینده‌گانِ امریکا در دوحۀ قطر می‌گذرد، اما هیچ خبرِ رسمی‌یی از این گفت‌وگوها به بیرون راه نیافته و هیچ‌یک از مردم افغانستان نمی‌دانند که چه معامله‌یی با سرنوشتِ آن‌ها در حالِ انعقاد است. آنچه از طرفِ...

ادامه مطلب...

پس از مارشال وحدت ملی کمرنگ شده است

پس از پنج‌سال، از درگذشت مارشال فهیم، که همیشه داعیه وحدت ملی و باهمی را مطرح می‌کرده است، امروز دیده می شود که این داعیه به شدت کمرنگ شده می‌رود. مارشال فهیم، پس از شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، یکی...

ادامه مطلب...

غنـی و مصـادرۀ تاریـخ در بزنگـاهِ انتخابات

سه روز پیش، آقای غنی در رأس یک هیأتِ بلندپایۀ حکومتی جهت افتتاح و بهره‌برداری از چند پروژۀ عام‌المنفعه به ولایت کنر سفر کرد. پروژه‌های افتتاحی شامل یک شفاخانۀ دوصد بستر، خوابگاه دانشجویی و یک مسجد؛ و پروژه‌های بهره‌برداری‎شده شامل...

ادامه مطلب...