غنـی و مصـادرۀ تاریـخ در بزنگـاهِ انتخابات

سه روز پیش، آقای غنی در رأس یک هیأتِ بلندپایۀ حکومتی جهت افتتاح و بهره‌برداری از چند پروژۀ عام‌المنفعه به ولایت کنر سفر کرد. پروژه‌های افتتاحی شامل یک شفاخانۀ دوصد بستر، خوابگاه دانشجویی و یک مسجد؛ و پروژه‌های بهره‌برداری‎شده شامل...

ادامه مطلب...

قصـۀ سـرمنگسکِ صلـح از کابل تا واشنگتـن

گفت‌وگوهای صلحِ نماینده‌گان طالبان - امریکا در دوحه و ابراز آماده‌گی‌هایِ حکومت برای برگزاری جرگۀ مشورتی صلح در کابل درحالی جریان دارد که محمد عمر داوودزی نمایندۀ ویژۀ رییس حکومت وحدت ملی برای صلحِ افغانستان می‌گوید که از جریان گفت‌وگوی...

ادامه مطلب...

سـکۀ صـلح به کـدام رو مـی‌نشینـد؟

نشست دوحه میان نماینده‌گان امریکا و طالبان درحالی جریان دارد که تا هنوز چیزی جُز گمانه و احتمال از آن به رسانه‌ها درز نکرده است. تحلیل‌های زیادی دربارۀ دور پنجمِ گفت‌وگوهای صلح در قطر ارایه شده، از جمله این‌که: امریکایی‌ها...

ادامه مطلب...

نـزدیکی توافقـاتِ یـک صلـحِ تـرساننـده

با گذشتِ هر روز مذاکرات طالبان و امریکایی‌ها جدی‌تر می‌شوند و این دور مذاکراتِ شروع شده میان دو طرف در دوحه بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خوانده شده است. واضح است که طالبان و امریکا تا کنون فقط روی خروج نظامیانِ امریکایی...

ادامه مطلب...

حکـومت با صلـح، بر صلـح یا هیـچ‌کـدام؟

آن‌چه در طولِ سال‌ها به نام «صـلح» بر زبانِ حکومت جاری بوده، با آن‌چه که می‌توان «حقیقت صلح» نامیدش، زمین تا آسمان متفاوت است و این تفاوتِ آسمان‌خراش را می‌توان با تأمل در رویۀ مقاماتِ اصلیِ حکومت ـ یعنی حلقۀ...

ادامه مطلب...