دمـوکراسـی وارداتـی پس گـرفته می‌شـود

بعد از آن‌که آقای غنی در ننگرهار گفت که آماده است برای طالبان در کابل و برخی شهرهای دیگر دفتر سیاسی بدهد و امنیتِ آنان را تأمین کند، یک گامِ دیگر نیز در مسیرِ گفت‌وگو با طالبان برداشته شد. اگرچه...

ادامه مطلب...

سـیرابی هـامون؛ فرصتی نو برای تعامل میان ایران و افغانستان

روزنامه‌نگاری بهانه و مناسبت می‌طلبد و جالب این‌که همین بهانه‌هاست که مهم‌ترین نکاتِ فراموش‌شده را به ذهن می‌آورد و بابِ بسیاری از مباحث را می‌گشاید. جاری شدنِ آب هیرمند/هلمند به دریاچۀ هامون در افغانستان و ایران، یکی از غنیمت‌ترین بهانه‌ها...

ادامه مطلب...

تمامیت‌خواهی ارگ در اصلاح نظام انتخاباتی

درستیِ این سخنِ تاریخی را که «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»، به‌روشنی می‌توان در ایده‌ها و رفتارهایِ آقای غنی مشاهده کرد. تمرکز انحصاریِ قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری، نگاهِ آقای غنی را به همۀ قضایا از جمله جنگ‌وصلح...

ادامه مطلب...

برخـورد منـفعلِ ارگ در بـرابـر صـلح

حکومت افغانستان به‌خاطر شرکت اعضای تحریم‌شدۀ گروه طالبان در نشست مسکو، به سازمان ملل متحد رسماً شکایت کرده است. گفته می‌شود که در نشست صلحِ افغانستان در روسیه که حکومت افغانستان در آن غایب بود، چهار نفر از اعضای تحریم‌شدۀ...

ادامه مطلب...

چرا ابتلا به سرطان در افغانسـتان رو به افزایش اسـت؟

در افغانستان به موازاتِ بالا رفتن گرافِ فقر و ناامنی، آمارِ ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نیز سیر صعودی دارد. در مورد افزایش جمعیتِ فقرا و گسترشِ مناطق ناامن، انگشتِ‌ِ انتقاد بدون هیچ تردیدی به سوی دولت نشانه می‌رود. به همین...

ادامه مطلب...