پاکستان طالبان را به خانۀ خودشان دعوت کرده‌ است

قرار است روز دوشنبه، هجده فبروری، طالبان به دعوت دولت پاکستان در نشستی رو در رو با نماینده‌گان امریکا در آن کشور دیدار کنند. پیش از آغاز مذاکرات، قرار است که نماینده‌گان این گروه، دیداری هم با نخست‌وزیر پاکستان داشته...

ادامه مطلب...

دمـوکراسـی وارداتـی پس گـرفته می‌شـود

بعد از آن‌که آقای غنی در ننگرهار گفت که آماده است برای طالبان در کابل و برخی شهرهای دیگر دفتر سیاسی بدهد و امنیتِ آنان را تأمین کند، یک گامِ دیگر نیز در مسیرِ گفت‌وگو با طالبان برداشته شد. اگرچه...

ادامه مطلب...

سـیرابی هـامون؛ فرصتی نو برای تعامل میان ایران و افغانستان

روزنامه‌نگاری بهانه و مناسبت می‌طلبد و جالب این‌که همین بهانه‌هاست که مهم‌ترین نکاتِ فراموش‌شده را به ذهن می‌آورد و بابِ بسیاری از مباحث را می‌گشاید. جاری شدنِ آب هیرمند/هلمند به دریاچۀ هامون در افغانستان و ایران، یکی از غنیمت‌ترین بهانه‌ها...

ادامه مطلب...

تمامیت‌خواهی ارگ در اصلاح نظام انتخاباتی

درستیِ این سخنِ تاریخی را که «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»، به‌روشنی می‌توان در ایده‌ها و رفتارهایِ آقای غنی مشاهده کرد. تمرکز انحصاریِ قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری، نگاهِ آقای غنی را به همۀ قضایا از جمله جنگ‌وصلح...

ادامه مطلب...

برخـورد منـفعلِ ارگ در بـرابـر صـلح

حکومت افغانستان به‌خاطر شرکت اعضای تحریم‌شدۀ گروه طالبان در نشست مسکو، به سازمان ملل متحد رسماً شکایت کرده است. گفته می‌شود که در نشست صلحِ افغانستان در روسیه که حکومت افغانستان در آن غایب بود، چهار نفر از اعضای تحریم‌شدۀ...

ادامه مطلب...