طالبـان – صلـح؛ بزکشـی امریکـا و روسیـه

قرار است امروز نشستی در مسکو به اشتراکِ طالبان و برخی جریان‌های سیاسی افغانستان دایر شود. سفارت روسیه در کابل گفته است که این نشست از طرف دولت روسیه نیست؛ بلکه یک نهاد افغانی میزبانِ آن است. اما قصه هرچه...

ادامه مطلب...

دوبرابرشدنِ جمعیت و ته کشـیدنِ منابع و فرصت‌ها

وزارت صحت عامه، از دوبرابرشدنِ جمعیتِ افغانستان تا ده سالِ دیگر خبر داده است. این پیش‌بینی که بر اساس نرخ رشدِ جمعیت صورت گرفته، می‌گوید: در سال 2030 جمعیت افغانستان به 60 میلیون نفر می‌رسد. این گزارۀ ظاهراً کوچک، خبر...

ادامه مطلب...

بحـرانِ افغانستان با نامـه‌نگاری حل نمـی‌شود

نامۀ تضرع‌آمیز و ملتمسانۀ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی به دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، حکایت‌گر وضعیتِ سیاست‌مداری‌ست که دستش از زمین و آسمان کوتاه شده و حالا با تلاش‌های این‌گونه می‌خواهد دلِ به‌اصطلاح قدرتمندترین رهبرِ دنیا را برای بقای چند...

ادامه مطلب...

یـک صلـح سه نگـاه و هـزار سـودا

پرداختن به صلح، تکرارِ مکررات نیست؛ چه این‌که صلحِ افغانستان موضوعی‌ست که هر روز می‌تواند به صد مسأله و دغدغۀ تازه ارتباط رساند و متعاقباً از هزار دریچه و زاویۀ تازه‌گشوده متأثر گردد. صلحِ افغانستان از این نظر غفلت و...

ادامه مطلب...

صـلح پایـدار و بایسـته‌هـای آن

«صلح» شاید در لغت سهل و ساده به نظر برسد، اما تحققِ آن در صحنۀ عمل، آن‌هم در جامعۀ پیچیده و موزاییکی افغانستان، «کار حضرت فیل» است. اما این «حضرت فیل» نه امریکاست، نه پاکستان و نه سایر کشورهای منطقه،...

ادامه مطلب...