سودای انتخاباتی حکومت و خـزانۀ زبان‌بسـتۀ دولت

افغانستان یکی از فقیرترین و محتاج‌ترین کشورهای دنیاست که ادامۀ حیاتِ اداری و دولتی آن، بدون کمک و حمایتِ جامعۀ جهانی دور از تصور می‌نماید. در این کشور از واکسینِ سرخکان گرفته تا پاک‌‌کاری جوی‌ها و از تأمین حقوقِ زنان...

ادامه مطلب...

گـام‌های پُرتقـلبِ غنـی به سـوی انتخـابات

روز گذشته که آخرین مهلت برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، آقای غنی همراه با آقایان سرور دانش و امرالله صالح در کمیسیون انتخابات جهت ثبت تکتِ انتخاباتیِ‌ِ خود حضور یافت و از تمایلِ خویش به ادامۀ کار برای پنج...

ادامه مطلب...

نشانه‌های راه در انتخابات ریاست‌جمهوری

امروز آخرین روزِ برای ثبت‌نامِ نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است. گفته می‌شود که در این‌روز آقایان غنی و عبدالله سرانِ حکومتِ موجود نیز به کمیسیون انتخابات می‌آیند تا هرکدام با ثبت تکت انتخاباتی خود، از عزمِ خویش برای حضور در قدرت...

ادامه مطلب...

نقش مردم در بازار مکارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری

مهلت ثبت‌نامِ نامزدان ریاست‌جمهوری، قرار تأکیدها و هشدارهای کمیسیون انتخابات، درحالی رو به اختتام است که هنوز مردم و رسانه‌ها انتظار ثبت‌نامِ دانه‌درشت‌هایِ این دور از انتخابات ـ یعنی آن‌هایی که یا قدرت را در اختیار دارند و یا از...

ادامه مطلب...

وداع با صـلح یا آغـازی دوبـاره

هر روندی که دچار تناقض‌های درونی باشد، در نهایت به بُن‌بست و فروپاشی ختم می‌شود. این بدیهی‌ترین درسی‌ست که تاریخِ بشری در عرصه‌های گوناگون به ما می‌دهد. در پیوند به این درس، برنامۀ صلحِ افغانستان چه توسط حکومت و چه...

ادامه مطلب...