دور باطلِ سفرهای صلـح‌خواهـانۀ خلیـل‌زاد

داستانِ صلح در افغانستان از گذشته‌ها به‌رغمِ تمامِ تأکیدها و پافشاری‌هایِ حکومتِ افغانستان و نمایشِ فعالیت‌های شورای عالی صلح، معلوم بود که در دورِ بطالت و بی‌ثمری‌یی جریان افتاده که از آن جُز اتلافِ فرصت، هزینه و انرژی، چیزِ دیگری...

ادامه مطلب...

معارف افغانستان و نجات از سندرمِ بی‌خیالی

سرویِ تازه‌یی که از سوی ریاست معارفِ ولایت بامیان انجام شده، نشان می‌دهد که در این ولایت از مجموعِ کسانی که باید به مکتب بروند، 16 درصد آن‌ها ـ که شاملِ 23 هزار و 30 کودکِ دختر و پسر بین...

ادامه مطلب...

چــــــرا طالبان صـلح نمی‌خواهند؟

هیأتی که تحت ریاست عمر داوودزی مشاور رییس حکومت وحدت ملی در امور اجماع منطقه‌یی و رییس دبیرخانۀ شورای صلح به پاکستان رفته است، اظهار امیدواری می‌کند که به‌زودی گفت‌وگوهای رو در رو با طالبان به کمکِ اسلام‌آباد از سر...

ادامه مطلب...

در سالگرد قانون اساسی باید بر مزارش شمع افـروخت

این روزها با فرا رسیدنِ سالگرد قانون اساسی افغانستان، شاهد برگزاری نشست‌های تحلیلی در این خصوص از سوی نهادهای مختلف در کشور هستیم. یک‌ونیم دهه پیش، وقتی قانون اساسی افغانستان در لویه‌جرگه به تصویب رسید، امیدهای فراوانی در میان مردم...

ادامه مطلب...

اسناد RAND آن‌قدرها هم بی‌اساس نیست

آن‌چه که از سوی یکی از تلویزیون‌های خصوصیِ افغانستان براساس اسناد ظاهراً درزکردۀ نهاد پژوهشی رند/RAND در رابطه با آیندۀ سیاسیِ کشور پس از توافق‌های احتمالی با طالبان نشر شد، هرچند که مورد تأیید رسمیِ حکومت قرار نگرفت ولی نمی‌توان...

ادامه مطلب...