استقبال از نقض قانون یا اصلاحات در انتخـابات

تأخیر سه‌ماهه در انتخابات ریاست‌جمهوری، چیزی نیست که بتوان از آن استقبال کرد و یا با خوش‌بینی، آن را نشانۀ عزم و تعهد کمیسیونِ انتخابات نسبت به برگزاری انتخاباتِ سالم و شفاف دانست. این‌همه استقلال و صلاحیت و بودجۀ هنگفت...

ادامه مطلب...

انتخابات؛ مـومی در دسـتِ آقای غنی

سرانجام پس از گمانه‌زنی‌ها و خبرهای غیررسمی بسیار، کمیسیون انتخابات به گونۀ رسمی اعلام کرده که انتخابات ریاست‌جمهوری با تأخیری سه‌ماهه، در بیست‌ونهمِ سرطان سالِ آینده برگزار می‌شود. دلیل این تأخیر، عباراتِ ساده‌یی چون سـردی هوا، ناامنی و مشکلاتِ تخنیکی...

ادامه مطلب...

بـازی فرسایشـیِ ارگ با انتخـابات

این روزها و هفته‌ها درحالی‌که افکار عمومی را بحث انتخابات ریاست‌جمهوری آکنده کرده، ارگ ریاست‌جمهوری با مهندسیِ رفتارها و تصمیماتِ کمیسیون انتخابات، بازیِ فرسایشی‌یی را با این پروسۀ بسیار حساس آغاز نموده تا از یک‌طرف اُمیدها نسبت به برگزاری انتخابات...

ادامه مطلب...

صالـح و اولـویت‌هـای وزارت داخـله

اخیراً وزات داخله، دستورات جدیدی را بر منسوبان پولیس اعمال کرده‌است. این دستورات شامل یک سلسه روش‌های عملی بازدارنده است. این دستورها که به محض ورود امرالله صالح به وزارت داخله صادر شده‌اند، برای پولیس و صاحب‌منصبان این وزارت‌خانه، تازه...

ادامه مطلب...

نقشه‌های شوم برای سبوتاژ انتخابات ریاست‌جمهوری

اعلام تأخیر سه‌ماهه در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها تخطی از مادۀ 61 قانون اساسی و نقض صریح تقویم انتخاباتی است، بل خیانتی‌ست که از سوی کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ برای ادامۀ قدرتِ حکومتی که عملاً دیگر مشروعیتی برای...

ادامه مطلب...