کـــابل؛ هوایِ دودی و سیاستِ زوری

اگر از اخبارِ سیاسی اندکی فراغت حاصل کنیم، آنچه جای خالی‌اش به‌شدت احساس می‌شود، بحثِ آلوده‌گی هوایِ پایتخت و نفس‌گیرترشدنِ آن در این فصلِ بی‌برف‌وبرق است. به نظر می‌رسد که «سیاستِ قدرت» و بندوبست‌های پیرامون آن، چنان دولت‌مداران و مردمانِ...

ادامه مطلب...

پـرش نبـض مـُردۀ صـلح در امـارات

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، روز گذشته (۲۶ قوس) مذاکره میان طالبان و نماینده‌گانِ امریکا در کشور امارات متحدۀ عربی کلید خورد. در این نشست، علاوه بر نماینده‌گانِ طالبان و امریکا، نماینده‌گانی از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی و پاکستان...

ادامه مطلب...

افغـانستان؛ کشوری محتـاج در چهـارفصل

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی، روز گذشته در مجلس سنا گفته است که حدود هشتادوسه‌هزار خانواده به کمک‌های زمستانی نیازمند هستند. اما او توضیح داده که وزارت مبارزه با حوادث، برای کمک به سی‌هزار...

ادامه مطلب...

چیــن و پتانسیـل حضـور در افغـانستان

دومین نشستِ سه‌جانبه‌یی که روز گذشته (شنبه 24 قوس) میان افغانستان، چین و پاکستان در سطح وزرای خارجۀ سه کشور در کابل برگزار شد، به نحوی از انحاء ارادۀ چین در ایفای نقشِ پُررنگ در تحولاتِ افغانستان را به نمایش...

ادامه مطلب...

فـروپاشی بورد مشـورتیِ صلـح پیـش از آغـاز به کـار

تشکیل بورد مشورتی صلح که بدون توجه به موضع‌گیری‌های احزاب و نهادهای جامعۀ مدنی در شتاب‌زده‌گی و سراسیمه‌گیِ ارگ اعلام شد، بیش از آنکه بتواند مورد استقبال کسانی قرار گیرد که در چهار سالِ گذشته آقای غنی آن‌ها را به...

ادامه مطلب...