انتـخابـات و سایه‌های هولناک بر آن

در این شب و روزها، شاهد حرارتِ کمپاین‌های انتخاباتیِ نامزدان مجلس نماینده‌گان هستیم. جاده‌ها و کوچه‌‌های کابل و دیگر ولایت‌های کشور، نمایشگاهِ عکس‌های نامزدان انتخاباتی شده است. نامزدانی که صاحب پول و امکاناتِ بیشتر اند، در این شب و روزها...

ادامه مطلب...

تلفاتِ غیرنظامیان و قوت‌گیریِ ماشینِ جنگی طالبان

روز گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که بر اثر حملۀ یک چرخبال بر یک مراسم عروسی، سه زن و یک کودک کشته شده و بیش از سی نفرِ دیگر زخمی شده‌اند که عروس نیز در این شمار بوده است. فرماندهی پولیسِ قندهار...

ادامه مطلب...

انتخـابات بـدون نظـارت یعنـی پذیـرایی از تقلب!

بدترین خبرِ ممکن برای انتخاباتِ پارلمانیِ پیشِ رو این است که نهادهای ناظر و بی‌طرف در انتخابات به‌دلیلِ مشکلات مالی و نبود بودجه، در آن حضور نخواهند یافت. این یک خبرِ واضح و عریان است که مسوولانِ نهادهایِناظر بر انتخابات چون...

ادامه مطلب...

در زمینِ سیاست تخمِ پاک بـکاریـد

چهار روز از رقابت‌های انتخاباتی نامزدان پارلمانی می‌گذرد و مردم و نامزدان توانسته‌اند یک فضای انتخاباتیِ خوب را در کشور شکل دهند. خوشبختانه هیچ رویدادی که سبب برهم خوردنِ محافلِ انتخاباتی در گوشه‌یی از افغانستان شده باشد، گزارش نشده و...

ادامه مطلب...
افغانسـتان  در گرداب بازی با تروریسـم

افغانسـتان در گرداب بازی با تروریسـم

به تازه‌گی وزیر خارجۀ روسیه گفته است که کشورش اجازه نخواهد داد که تروریستانِ حاضر در سوریه به افغانستان «فرستاده» شوند. اشارۀ آقای لاوروف وزیر خارجۀ روسیه، به تروریستانی است که در استان ادلبِ سوریه و نواحی شمال‌غربیِ این کشور...

ادامه مطلب...