بازگشایی کنسولگری پاکستان و ادامۀ داستانِ رشوه و فسـاد

روز گذشته رسانه‌ها از بازگشایی کنسولگریِ پاکستان در ولایت ننگرهار خبر دادند؛ کنسولگری‌یی که حدودِ یک‌ماه قبل در پیِ اعتراض‌های والیِ این ولایت مبنی بر وجود رشوه و فساد در پروسۀ صدور ویزا برای اتباع افغانستان، بسته شده بود. آقای خوگیانی...

ادامه مطلب...

انتـخابـات و سایه‌های هولناک بر آن

در این شب و روزها، شاهد حرارتِ کمپاین‌های انتخاباتیِ نامزدان مجلس نماینده‌گان هستیم. جاده‌ها و کوچه‌‌های کابل و دیگر ولایت‌های کشور، نمایشگاهِ عکس‌های نامزدان انتخاباتی شده است. نامزدانی که صاحب پول و امکاناتِ بیشتر اند، در این شب و روزها...

ادامه مطلب...

تلفاتِ غیرنظامیان و قوت‌گیریِ ماشینِ جنگی طالبان

روز گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که بر اثر حملۀ یک چرخبال بر یک مراسم عروسی، سه زن و یک کودک کشته شده و بیش از سی نفرِ دیگر زخمی شده‌اند که عروس نیز در این شمار بوده است. فرماندهی پولیسِ قندهار...

ادامه مطلب...

انتخـابات بـدون نظـارت یعنـی پذیـرایی از تقلب!

بدترین خبرِ ممکن برای انتخاباتِ پارلمانیِ پیشِ رو این است که نهادهای ناظر و بی‌طرف در انتخابات به‌دلیلِ مشکلات مالی و نبود بودجه، در آن حضور نخواهند یافت. این یک خبرِ واضح و عریان است که مسوولانِ نهادهایِناظر بر انتخابات چون...

ادامه مطلب...

در زمینِ سیاست تخمِ پاک بـکاریـد

چهار روز از رقابت‌های انتخاباتی نامزدان پارلمانی می‌گذرد و مردم و نامزدان توانسته‌اند یک فضای انتخاباتیِ خوب را در کشور شکل دهند. خوشبختانه هیچ رویدادی که سبب برهم خوردنِ محافلِ انتخاباتی در گوشه‌یی از افغانستان شده باشد، گزارش نشده و...

ادامه مطلب...