انتـخابات با چـه اعتـمادی برگـزار خـواهد شـد؟

درحالی که شماری از احزاب سیاسی، مخالفت شان را با برگزاری انتخابات با ثبت نام رای‌دهنده‌گان، به اساس تزکره‌های کاغذی اعلان کردند و خواهان ابطال پروسۀ ثبت نام شده‌اند، مجلس نماینده گان دیروز خواهان برگزاری انتخابات شد. اما انتخابات مجلس...

ادامه مطلب...

غنی و گیر ماندن در چال خودش

پاسخ محمد اشرف غنی، رییس دولت وحدت ملی به در خواست حزاب سیاسی مطرح افغانستان، پاسخ غیر دیمکراتیک و با بوی و خوی استبدادی بود است. سران شماری از احزاب مطرح سیاسی کشور دوروز پیش، خواهان باطل شدن روند ثبت...

ادامه مطلب...

غنـی و اعتـراض‌هـای مـردمی

حکومت غنی، در دو سال اخیر، با اعتراض‌هایی مواجه شده است اما در بیشتر موارد سعی شده است که اعتراض‌های مردم با خشونت پاسخ داده شود و سرکوب شوند. بارزترین نمونۀ این برخوردهای خشونت‌آمیز را می‌توان در سرکوب جنبش روشنایی...

ادامه مطلب...

ویدوی نشر شده از جریان شکنجه توسط نظامیان چه چیزی را ثابت می‌کند؟

دیروز، ویدیویی از جریان شکنجه افردی با دست بسته، توسط نیروهای نظامی امنیتی کشور، در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. ظاهراً این ویدیو، متعلق به جریان شکنجه و بازداشت محافظان نظام‌الدین قیصاری، در قول ادوی شاهین است. بشیر احمد تینج،...

ادامه مطلب...

کشـور در مـرحلۀ خـطرناکـی قـرار گرفتـه است

آنگونه که بیشیر احمد تینج نماینده فاریاب در صفحه فیسبوکش نوشته است شماری از محافظان فرمانده قیصاری 9 روز قبل توسط نیروهای امنیتی اول دست بسته و سپس تیرباران می‌شوند. نشر تصاویری منصوب به محافظان قیصاری که دست شان بسته و...

ادامه مطلب...