انتخـابات یا تقلبی دیگر؟

کمیسیون انتخابات افغانستان، یک ‌بارِ دیگر تعهد سپرده است که انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کند، اما با چندماه تأخیر. این خبر در حالی‌ست که دو سال از زمانِ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی گذشته و قرار است که این انتخابات در سال...

ادامه مطلب...

سفرهایی‌که به نفع پاکستان تمام می‌شود

دیروز هیاتی از پاکستان وارد کابل شد و تا روی مسایل افغانستان گفت‌وگو کند. پیش‌تر از این مقامات امنیتی که بعد از یک رویداد تروریستی در کابل، وارد پاکستان شده بودند و در بازگشت گفتند که پاکستان معترف به حضور...

ادامه مطلب...

اســلام‌آبـاد را بگـذار کابـل را ببیـن!

بعد از رویداد مدهشِ امنیتیِ انفجار موتربمب و چند حملۀ دیگر در کابل، مسوولانِ امنیتیِ کشور سفری به اسلام‌آباد داشتند و در بازگشت از آن نیز گفتند که مقاماتِ پاکستان پذیرفته‌اند که برخی حملاتِ طالبان در افغانستان، از خاکِ پاکستان...

ادامه مطلب...

غنـی و عاقبت سـیاستِ حذف

در حالی که افغانستان با گذشتِ هر روز با مشکلاتِ بزرگ‌ترِ سیاسی و امنیتی مواجه می‌گردد، ارگ ریاست‌جمهوری بی‌اعتنا به این مسأله، در گرماگرمِ تعقیبِ سیاست‌هایِ انحصارگرانۀ مبتنی بر توطیه و حذف قرار دارد. «سیاست حذف»، دقیقاً نقطۀ مقابلِ «وحدت...

ادامه مطلب...

شـرم هـم چیـزِ خـوبی‌ست!

حوادث امنیتیِ خون‌باری که این روزها پیوسته و پشت‌ِسرِهم در کابل رُخ می‌دهند، چنان سُستی و ناکاره‌گیِ نهادهای امنیتی را نمایان می‌سازد که هیچ جایی برای اما و اگر و چون‌وچـرا باقی نمی‌گذارد. اما از آن‌جا که از یک‌طرف فرهنگِ...

ادامه مطلب...