در مسیر پیروزی

در مسیر پیروزی

بخش شصت‌وسوم «8ـ در حالت دفاعی، مجاهدین منطقه طبق فیصله‌های شورای محلی و تحت قومانده مسوول منطقه به دفاع می‌پردازد، ولی در عملیات تعرضی بر حسب صوابدید تنظیم مربوطةشان سوق می‌شوند. 9ـ افراد مسلح یک گروه می‌توانند با گروه دیگر تعهد کنند...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش شصت‌ودوم          داکتر حق‌شناس، نویسندة کتاب “تحولات سیاسی جهاد افغانستان”، در جای دیگر می‌افزاید: «هرچند با نشر این حقایق و گذشت زمان، فتنه فرو نشست و غوغا کاهش یافت؛ لیکن ماهیت واقعه و درگیری‌های ناشی از آن بر دید و...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش شصت‌ويكم قلم را برداشتم و در زیر شعاع کمرنگ شمع، گفتار احمدشاه مسعود را یادداشت کردم و خبر ذیل را نوشتم و چند لحظه قبل از نشر برنامة فارسی رادیو بی.بی.سی به آن‌ها تلیفون کرده و گزارش را مستقیماً براي‌شان...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش شصتم موضع‌گیری نرم امیر حزب اسلامی افغانستان و اهمیت سایر موضوعات ظاهراً از تشنج میان حزب و جمعیت اسلامی کاست و حادثه آهسته‌آهسته تحت شعاع قرار گرفت؛ اما خبر اعدام سیدجمال مانند انفجار آتش‌فشان، خاک و دود و آتش را...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش پنجاه‌‌ونهم دیری نگذشت که انجنیر گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان، از داخلِ کشور به پاكستان بازگشت و دفتر سیاسی حزب اسلامی اعلان نمود که تا دو روز دیگر کنفرانس مطبوعاتی دایر می‌گردد. آن کنفرانس یکی از مهم‌ترین کنفرانس‌های مطبوعاتی...

ادامه مطلب...
Page 11 of 23« First...910111213...20...Last »