در مسیر پیروزی

در مسیر پیروزی

بخش چهاردهم خانواده‌هایي که از جلال‌آباد و اطرافِ آن فرار می‌کردند، تجسمي واقعی از تراژیدیِ یک ملت بودند. اردوگاه تازه‌ایجادشده به‌نام “کمپ خشکی” در چهل کیلومتری شرق شهر پشاور، ماتم‌سرایی بود که صدها خانوادة خونین‌دل را به خود جا داد و...

ادامه مطلب...
در مسیر پیروزی

در مسیر پیروزی

بخش سيزدهم هـ‌: تبلیغات و ضد تبلیغ: تبلیغات حکومت کابل و اقمار شوروی و کند شدنِ ماشین تبلیغاتیِ مجاهدین، در جنگ جلال‌آباد تاثیر به‌سزایی داشت. جنگ جلال‌آباد زمانی بوقوع پیوست که حکومت موقت مجاهدین به ریاست پروفیسور صبغت‌الله مجددی تازه تشکیل...

ادامه مطلب...
در مسیر پیروزی

در مسیر پیروزی

بخش دوازدهم احمدشاه مسعود اسناد و دلایل معتبري را مبنی بر بسته بودنِ راه سالنگ در دست داشت: «زمانی که حمله بر جلال‌آباد را شنیدم، به طرف پنجشیر حرکت کردم و به پنجشیر وقتی رسیدم که جنگ جلال‌آباد تمام شده بود...

ادامه مطلب...
در مسیر پیروزی

در مسیر پیروزی

بخش يازدهم ج: اشتباهات تاکتیکی: یکی از افسران ارتش پاکستان در کتابش به جنگ جلال‌آباد اشاره نموده، می‌نویسد: «غلطی‌هاي تاکتیکی این جنگ به اندازه‌يي بود که می‌توان یک کتاب کاملی را از آن تدوین نمود. این جای تعجب نبود؛ زیرا وقتی...

ادامه مطلب...
در مسیر پیروزی

در مسیر پیروزی

بخش دهم چنین ادعاها و نظرات خام و نگرش‌هاي سطحی دربارة قوت‌های حکومت کابل موجود بود. در یکی از جلساتِ فرماندهان مجاهدین در پشاور، سخن از مدت مقاومت حکومت کابل مطرح گردید. فرماندهان دور از حقیقت صحبت می‌کردند. یکی از قوماندانان...

ادامه مطلب...
Page 21 of 23« First...10...1920212223