در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودودوم روز اولِ شورا به پایان رسید و در اولین ساعات روز دوم، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تا از میان سی‌وسه فرمانده و نمایندةشان، کمیسیون 9 نفری را تشکیل داده و روی موضوعات مهم به بحث و گفت‌وگو بپردازند. کمیسیون...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودويكم شاه‌سلیم کجاست؟ شاه‌سلیم بازار کوچکی متشکل از چند مسافرخانة گلی و طویلة حیوانات باربری است که در طول سال‌های جهاد، اعمار گردیده و در حقیقت یگانه محل برای گذراندن شب در طول راه گرم‌چشمه و توپخانه به شمار می‌رود....

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودم بر اساس تصمیم شورا، کمیسیون شصت‌ویک نفری نظر به حوزه‌های هفتگانه طوری تعیین گردیدند که: حوزة اول 10، حوزة دوم 6، حوزة سوم 10، حوزة چهارم 8، حوزة پنجم 8، حوزة ششم 13 و حوزة هفتم 6 نماینده به کمیسیون...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش هشتادونـهم    نخستین شورا نخستین جلسة شورای قوماندانان، با اشتراک سی‌وهشت تن از ولایات مختلف دایر گردید که در میان اشتراک‌کننده‌گان، دوازده قوماندان مشهور، تعدادی قوماندانان گروه‌های کوچک‌تر و چند تن از سران قومی نیز اشتراک داشتند. این نشست مدت سه روز...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش هشتادوهشـتم یکی از فرصت‌های طلایی دیگری که برای قوماندانان جبهات و گروه‌های مختلف جهادی ایجاد گردید، همانا تشکیل شورای مشورتی در شهر راولپندی پاکستان بود که در آن علاوه بر سیاست‌مداران نامدار افغانی، عده‌يی از قوماندانان مشهور و یا نماینده‌گان‌شان...

ادامه مطلب...
Page 5 of 23« First...34567...1020...Last »