بخش دوازدهم(پایانی): افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل سوم اصول سوالات در طراحی سوال برای يک پرسش‌نامه با هدف شناخت افکار عامه بايد چند اصل مهم را مدنظر داشت. اصل تكامل سوال بايد كامل باشد و به‌گونه‌ای طراحی شود كه برای پاسخ‌گو سوالات مجددی را ايجاد نكند. مانند، نظرتان راجع به...

ادامه مطلب...

بخش یازدهم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل سوم توصيه‌ها برای سنجش دقيق با توجه به اين‌كه در حال حاضر اكثر افكار سنجی‌ها از روش مقایسوی استفاده می‌كنند، توصيه می‌شود به منظور پرهيز از مشكلاتی كه در مراحل مفهوم سازی، سازماندهی، نمونه‌گيری، تنظيم پرسش‌نامه، گردآوری داده‌ها، تحليل و ارایه...

ادامه مطلب...

بخش دهم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل سوم ارزيابی علمی همان‌طور كه اشاره شد، امروزه موسسات بسياری به انجام نظرسنجی در زمينه‌های مختلف و با روش‌های علمي مي‌پردازند. بسياري از تصميم گيری‌ها و سياست گذاری‌های بزرگ و کوچک، از نامزد شدن يک فرد در انتخابات تا فروش يک...

ادامه مطلب...

بخش نهم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل سوم مصاحبه مصاحبه يكی از به‌ترين و مطمن‌ترين روش‌ها برای كسب و جمع‌آوری اطلاعات است و در همه روش‌های تحقيق كم و بيش مورد استفاده قرار می‌گيرد. ‌در علم روش تحقیق به داده‌ها و یافته‌های مصاحبه ارزش زیاد قایل‌اند و چون...

ادامه مطلب...

بخش هشتم: افکار عامه و رسانه‌ها

حامد علمی

فصل سوم روش‌های سنجش اگرچه شیوه‌های متعدد در نظر سنجی‌ها کاربرد دارد و تقسیم بندی‌های متفاوت صورت گرفته، اما به‌طور کل دو نوع نظر سنجی کاربرد بیش‌تر دارد، که یکی نظر سنجی به‌روش مشاهده و دیگری مصاحبه می‌باشد. اما عده‌ای به این...

ادامه مطلب...
Page 1 of 75012345...1020304050...Last »