رُخسـارِ جادوییِ مسعود

رُخسـارِ جادوییِ مسعود

در مورد شخصیت، تاریخ، مبارزه و سجایای اخلاقی و معنویِ احمدشاه مسعود، سخن فراوان رفته است. من اما می‌خواهم دربارۀ وجود فیزیکی مسعود سخن بگویم و باور دارم که با گشودنِ این باب که ظاهراً از لحاظ فُرم و محتوا...

ادامه مطلب...
گزارش ویژه شهادت قهرمان ملی

گزارش ویژه شهادت قهرمان ملی

فتانه گیلانی فعال جامعۀ مدنی: مسعود زراندوز نبود شهیداحمدشاه مسعود یکی از فرماندهان استنثایی نه تنها در افغانستان بل درکل دنیا بود. شهید مسعود شخصیتی است که متعلق به یک قوم، یک دره  و یک ولایت نبود؛ بل او یک شخصیت ملی بود...

ادامه مطلب...
دیدگاه جوانان پیرامون شخصیت مسعود

دیدگاه جوانان پیرامون شخصیت مسعود

  عصمت‌الله راغب از ولایت غور: مسعودرزمید تا ما زنده بمانیم ما نیازمند پناه‌بردن به اندیشه مسعود وزنده‌ کردن تاریخ 18 سنبله هستیم. 18 سنبله، غمنامه تاریخ معاصر افغانستان است. هژدهم سنبله روزی است که گل واژه‌های حماسی قهرمان، پهلوان، مجاهد، اسطوره جهاد، ابرمرد...

ادامه مطلب...
حشر عمومی به مناسبت هفتۀ شهید  و پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی

حشر عمومی به مناسبت هفتۀ شهید و پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی

بنیاد شهید مسعود به مناسبت هفتۀ شهید و پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور حشر عمومی تنظیف را در هماهنگی با شهر‌داری کابل در شهر و نواحی کابل راه‌اندازی کرد. احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی...

ادامه مطلب...
رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود: امسال هفته شهید زیرنام هفته وحدت  و هم‌دلی گرامی‌ داشته می‌شود

رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود: امسال هفته شهید زیرنام هفته وحدت و هم‌دلی گرامی‌ داشته می‌شود

برنامه‌های فرهنگی، ختم‌قرآن‌کریم، اهدای خون، تنظیف و پاک‌سازی شهر از جمله برنامه‌های ویژة گرامی‌داشت از سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی و هفته شهید است. رییس عمومی بنیاد شهید احمد شاه مسعود در آستانة فرارسیدن سالروز شهادت قهرمان ملی کشور از...

ادامه مطلب...