قسمت بیست و هشتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و هشتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب دسته بندی مخاطبان مخاطبان را به دسته‌های گوناگون نظر به معیارهای متفاوت تقسیم بندی نموده‌اند که به معرفی چند دسته از مخاطبان پرداخته می‌شود: دسته بندی مخاطبان به اساس باورهای دینی و مذهبی در جهان امروز ما اندک افرادی زنده‌گی می‌کنند که...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و هفتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و هفتم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل چهارم مخاطب تعریفات از مخاطب تعریف‌های متعددی شده است که به چند تعریف آن پرداخته می‌شود: مخاطب، کسی است که داوطلبانه به محتوی یک رسانه معینی روی می‌آورد. مخاطب، کسی که متن و محتوای رسانه‌ها را دریافت می‌کند. مخاطب،‌ شخصی است که در انتهای فرایند...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و ششم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و ششم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌‎های یک رسانه خوب پخش شایعه از طریق رسانه‌ها موجب حاکمیت موضوع بی‌بنیاد شده و می‌توان از طریق همین رسانه‌ها آن‌را خنثی کرد. قسمی که پیش از این گفته شد سانسور یکی از راه‌ها برای گسترش شایعه است؛ از این...

ادامه مطلب...
چرا انستیتوت اقتصاد و صلح که مقر آن در آسترلیا می‌باشد، افغانستان را برای هشتمین سال متوالی ناامن ترین کشور جهان شناخت؟

چرا انستیتوت اقتصاد و صلح که مقر آن در آسترلیا می‌باشد، افغانستان را برای هشتمین سال متوالی ناامن ترین کشور جهان شناخت؟

محمد اکرام اندیشمند

انستیتوت اقتصاد و صلح که مقر آن در آسترالیا است، افغانستان را در پژوهش و گزارش امسال خود برای هشتمین سال متوالی ناامن ترین کشور جهان شناخته است. چرا؟ در حالی که در افغانستان مانند سال های پیش در دوران جمهوریت و...

ادامه مطلب...
قسمت بیست و پنجم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

قسمت بیست و پنجم ؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

حامد علمی

فصل سوم رسانه ویژه‌گی‌های یک رسانه خوب افغانستان بستر وسیع و به‌تری برای نشر شایعه دارد. توده وار بودن جامعه یا سرزمین قبیله ای که به جامعه ی طبقاتی شباهت دارد یا به‌صورت کامل با جامعه ی طبقاتی هم خوانی دارد، خود زمینه...

ادامه مطلب...
Page 2 of 99512345...1020304050...Last »