فعالان مدنی: تک‌کرسی‌سازی حوزه‌های انتخاباتی جامعه را قومی می‌سازد

فعالان مدنی: تک‌کرسی‌سازی حوزه‌های انتخاباتی جامعه را قومی می‌سازد

شماری از فعالان جامعۀ مدنی در نشستی که به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان برگزار شده بود، گفتند که تک‌کرسی شدن حوزه‌های انتخاباتی جامعه را قومی می‌سازد و در شرایط فعلی به...

ادامه مطلب...
وزارت دفاع ملی: نزدیک به ۱۴۰۰ فاسد را برکنار  و به نهادهای قضایی معرفی کرده‌ایم

وزارت دفاع ملی: نزدیک به ۱۴۰۰ فاسد را برکنار و به نهادهای قضایی معرفی کرده‌ایم

مسوولان در وزارت دفاع ملی از برکناری بیش از هزار کارمند این وزارت در ماه‌های پسین سخن می‌زنند. آنان که دیروز در یک نشست خبری صحبت می‌کردند، در پیوند به حمله به شفاخانۀ چهارصد بستر گفتند: این حمله در بیرون از...

ادامه مطلب...
وزارت مهاجران و برگشت کنندگان: شمار بیجاشدگان داخلی رو به افزایش است

وزارت مهاجران و برگشت کنندگان: شمار بیجاشدگان داخلی رو به افزایش است

مسوول بیجا شدگان داخلی وزارت مهاجران و برگشت کنندگان می‌گوید که در سال جاری شمار بیجاشده‌گان داخلی رو به افزایش است. او گفت که بدامنی، فقر و حوادث طبیعی باعث افزایش روند بیجاشده‌گان داخلی در کشور شده و ولایات ناامن بیشترین...

ادامه مطلب...
هیأت حقیقت‌یاب: درگیری‌های افـراد جمعیت  و جنـبش در فـاریاب سیاسـی نیست

هیأت حقیقت‌یاب: درگیری‌های افـراد جمعیت و جنـبش در فـاریاب سیاسـی نیست

هیأت حقیقت‌یاب ریاست جمهوری می‌گوید، علت درگیری 10 روز پیش میان هواداران حزب جنبش و جمعیت در فاریاب یک رویداد جنایی‌ست نه سیاسی. محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت وهوانوردی، عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد و دو جنرال بلند پایۀ از وزارت‌های دفاع و...

ادامه مطلب...
مجلس سنا به حکومت: پروسۀ توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را آغاز کنید

مجلس سنا به حکومت: پروسۀ توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را آغاز کنید

در حالی که گنجانیدن کلمه افغان در شناسنامه های برقی توسط رییس جمهور، با واکنش‌های منفی مواجه شده است، مجلس سنا خواستار توزیع این شناسنامه هاست. مجلس سنا از حکومت می‌خواهد که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را به منظور استفاده در...

ادامه مطلب...