جشنواره‌های نوروزی در افغانستان

جشنواره‌های نوروزی در افغانستان

جشن نوروز که گرامی‌داشت و استقبالِ آن از ارزش‌های ملی و فرهنگی افغانستان به شمار می‌آید، یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های باستانی در افغانستان است که پیشینۀ آن به چندین هزار سال پیش بر می‌گردد. هزاران سال پيش، ساکنان سرزمين آريانا (ايران،...

ادامه مطلب...
آگاهان مسایل دینی: نوروزستیزی ناشی از نقل‌گرایی افراطی است

آگاهان مسایل دینی: نوروزستیزی ناشی از نقل‌گرایی افراطی است

برخی از آگاهان مسایل دینی با اشاره به گرامی‌داشت از نوروز می‌گویند که انگیزه‌های نوروز ستیزی، ناشی از نقل‌گرایی افراطی است که برخی از عالمان دینی به آن گرفتاراند. آنان باور دارند که گرامی‌داشت از نوروز به عنوان یک امر فرهنگی...

ادامه مطلب...
وزارت مبارزه با مواد مخدر: فـروش مـواد مخدر قانـونی مـی‌شود

وزارت مبارزه با مواد مخدر: فـروش مـواد مخدر قانـونی مـی‌شود

مسوولان در وزارت مواد مخدر می‌گویند، به دلیل بلند رفتن تولید مواد مخدر فروش آن را قانونی می‌کنند. این وزارت در نظر دارد تا بربنیاد کارشیوۀ جدید خود، فروش مواد مخدر در کشور را قانونی سازد. به گفته مسوولان بعد از...

ادامه مطلب...
مامـوریت  یـوناما تمـدید شـد

مامـوریت یـوناما تمـدید شـد

شورای امنیت سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از اوضاع امنیتی افغانستان، بار دیگر ماموریت دفتر نماینده‌گی سازمان ملل در این کشور یا یوناما را یک‌سال دیگر تمدید کرد. شورای امنیت سازمان ملل در نشستی دربارۀ افغانستان به اتفاق آرا ماموریت دفتر...

ادامه مطلب...
اتحادیه اروپا:  ۱۸۳هـزار افغـانستانی  در سـال ۲۰۱۶ درخـواست پناهنـده‌گی دادنـد

اتحادیه اروپا: ۱۸۳هـزار افغـانستانی در سـال ۲۰۱۶ درخـواست پناهنـده‌گی دادنـد

بربنیاد این گزارش، شمار شهروندان افغانستان که برای پناهنده‌گی در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا درخواست داده اند، نسبت به سال ۲۰۱۵ چندان تغییری نکرده، اما در مقایسه با ۲۰۱۴، افزایش ۴۰ در صدی داشته است. به گزارش اتحادیه اروپا، از مجموع...

ادامه مطلب...