آتش جنگ برای مردم  نغـمۀ صـلح برای حـکومت

آتش جنگ برای مردم نغـمۀ صـلح برای حـکومت

سال 2018 بر اساس آماری که یوناما ـ دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان ـ منتشر کرده، خونین‌ترین سال در هجده سالِ پسین بوده است. در این سال بیشتر از 11 هزارغیرنظامی قربانی شده‌اند. از این جمله، نزدیک به...

ادامه مطلب...
در روند صلح بازمانده‌گانِ شهدا از قلم نیـفتند!

در روند صلح بازمانده‌گانِ شهدا از قلم نیـفتند!

روند مصالحه با گروه طالبان این روزها سرخط همۀ نشریات و تلویزیون‌ها قرار دارد. دست‌وپا زدن‌های شورای صلح، تلاش‌ کشورهای منطقه و تماسِ مستقیمِ جامعۀ جهانی با روند صلح، بیش از پیش قابل مشاهده است. اما این سلسله‌تلاش‌ها چه تأثیری...

ادامه مطلب...
جـرگۀ مسخـره  و دورنمـای تیـره و تار صلـح

جـرگۀ مسخـره و دورنمـای تیـره و تار صلـح

ساده‌ترین اصل در منازعه‌شناسی گواه بر این است، مادامی که انگیزه‌ها و عواملی که منجر به جنگ می‌شوند، زدوده نشوند و سر جای‌شان باشند، محال است صلح دستیاب گردد. دردمندانه در کشور ما عوامل اصلی بروز جنگ (اعم از جهانی، منطقه‌یی...

ادامه مطلب...
افغانستان  ونـزویـلایـی دیگر خواهـد شـد؟

افغانستان ونـزویـلایـی دیگر خواهـد شـد؟

«امروزه سیر قهقرایی دموکراسی از صندوق‌های رای شروع می‌شود.» (از کتاب «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند») هرچند سیر شتابندۀ دموکراسی‌ها در جهان دیگر غیرقابل مهار به نظر می‌رسد، ولی بسیاری از اندیشمندانِ سیاسی این نگرانی را دارند که استبداد و توتالیتاریسم از راه‌های دیگر به...

ادامه مطلب...
داستان  پُـرآبِ چشـمِ تبـعیض  در افغانستان

داستان پُـرآبِ چشـمِ تبـعیض در افغانستان

اگر قضیۀ عصمت علی‌زاده فیسبوکی نمی‌شد و کسـی به نمراتِ او در مقایسه با یک فرد دیگر دست نمی‌یافت، آیا بازهم می‌شد مطمین بود که عدالت در این کشور رعایت می‌شود؟ چه ضمانتی وجود داشت که قضیۀ علی‌زاده فیسبوکی نمی‌شد...

ادامه مطلب...