تأخیر در انتخابات  و ادامـۀ بحـران

تأخیر در انتخابات و ادامـۀ بحـران

اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی با خاموشی اختیار کردن در مورد انتخابات می‌خواهد نشان دهد که او بی‌طرفیِ خود را در این رابطه حفظ کرده است. آقای غنی در ماه‌های اخیر که بحث انتخابات پارلمانی و بعداً ریاست‌جمهوری در کشور...

ادامه مطلب...
بـانـک‌هـای رای ایـن‌بـار  چـه خـواهند کـرد؟

بـانـک‌هـای رای ایـن‌بـار چـه خـواهند کـرد؟

در حالی که کمیسیون انتخابات یک بارِ دیگر انتخابات سال آیندۀ ریاست‌جمهوری را در مغایریت با قانون اساسی کشور، برای سه ماه دیگر به تأخیر انداخت، اما فضای یارگیری‌های سیاسی و تشکیل تیم‌های انتخاباتی در کابل بیش از هر زمانِ...

ادامه مطلب...
جنگ واکنشی و صلح واکنشی

جنگ واکنشی و صلح واکنشی

دو هفته پیش وقتی طالبان نپذیرفتند که با هیأت اعزامی حکومت افغانستان در ابوظبی رو در رو گفت‌وگو کند و به تعبیری هیأت حکومت را به مسخره گرفت، خشم و نفرت، دامنۀ حکومت وحدت ملی را در نوردیده و رییس...

ادامه مطلب...
شورای ملی بعد از ماه عقرب سال ۱۳۹۷ اعتبار قانونی ندارد! «به پیشواز از هفتۀ تجلیل قانون اساسی و حمایت از حاکمیت قانون در کشور»

شورای ملی بعد از ماه عقرب سال ۱۳۹۷ اعتبار قانونی ندارد! «به پیشواز از هفتۀ تجلیل قانون اساسی و حمایت از حاکمیت قانون در کشور»

شماری از نهادهای مدنی، حقوق‌دانان و استادان دانشگاه‌ها نگران بحران مشروعیتی اند که دامنگیر نظام سیاسی کشور پس از ماه عقرب سال جاری گردیده است. تداوم این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع کشور و نظام نبوده و از یک‌سو مصارف...

ادامه مطلب...
چک‌های بی‌محلِ وزرای امنیتی

چک‌های بی‌محلِ وزرای امنیتی

در این‌که سرانجام حکومت موفق شد دو تن از شایسته‌ترین شخصیت‌های استخباراتی و نظامیِ کشور را در رأس دو نهاد مهمِ امنیتی قرار دهد، هیچ جای شک وجود ندارد. دانش، تجربه و تعهدِ امرالله صالح و اسدالله خالد چیزی نیست...

ادامه مطلب...