تلخی‌ها و شـیرینی‌های امریکا  پس از ۱۶ سال

تلخی‌ها و شـیرینی‌های امریکا پس از ۱۶ سال

شانزده سال از جنگی می‌گذرد که به باور امریکایی‌ها، طولانی‌ترین جنگِ این کشور به حساب می‌آید. جنگ افغانستان برای امریکا در حالی وارد هفدهمین سالِ خود شده که هنوز هیچ تصور روشنی در مورد پایانِ آن وجود ندارد. امریکا شانزده...

ادامه مطلب...
قیـاس مع الفـارق؛ صــلح فارک و طالبـان

قیـاس مع الفـارق؛ صــلح فارک و طالبـان

رییس جمهور غنی این روزها یک بارِ دیگر به روند صلح با مخالفانِ مسلح و به‌ویژه طالبان خوش‌بین به نظر می‌رسد و باور دارد که این گروه مسلح نیز مجبور است روزی به جنگِ خود با دولت نقطۀ پایان بگذارد....

ادامه مطلب...
پشت پردۀ بازی‌ها  بر سر انتخابات چهارم ریاست جمهوری ۱۳۹۸(۲۰۱۹)

پشت پردۀ بازی‌ها بر سر انتخابات چهارم ریاست جمهوری ۱۳۹۸(۲۰۱۹)

نصب تصاویر جدید رئیس جمهور غنی بر نقاطی از شهر کابل با نوشته‌یی از اظهارات او در نماینده‌گی از اقوام، آماده‌گی برای مبارزۀ انتخابات چهارم ریاست جمهوری در سال 1398 تلقی می‌شود. آیا اشرف‌غنی برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر بعد...

ادامه مطلب...
فسـاد  اداریدر خانه  ملت

فسـاد اداریدر خانه ملت

آنچه که در مورد اختلاس‌های رییس و یکی از کارمندان اداری مجلس نماینده‌گان از امکانات این نهاد از طریق رسانه ها شایع شده، حتا اگر حقیقت نداشته باشد، اما نمی توان از پی گیری سخن نگفت. اتهام‌های تا این حد...

ادامه مطلب...
پاکسـتان  یک گام به پیش، دو گام به پس

پاکسـتان یک گام به پیش، دو گام به پس

موضع رییس‌جمهوری افغانستان در رابطه با پاکستان این روزها پس از اعلام استراتژی تازۀ امریکا، قطعی‌تر و مستحکم‌تر از هر زمانِ دیگری به نظر می‌رسد. او در نشسـت خبری مشترک با دبیر کُل ناتو و وزیر دفاع امریکا که چند...

ادامه مطلب...