افغانسـتان  و فـرصتِ دوبـاره

افغانسـتان و فـرصتِ دوبـاره

سفر دبیرکل ناتو و وزیر دفاع امریکا به افغانستان در اواسط هفتۀ گذشته می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های چند ماه اخیرِ کشور پس از اعلام استراتژی تازۀ امریکا ارزیابی شود. این دو مقامِ بلندپایه زمانی به افغانستان سفر...

ادامه مطلب...
کفشی که سیاسی شد!

کفشی که سیاسی شد!

پس از یک هفته بازداشت عبدالواحد دادشانی ـ فردی که در مسجد جامع هرات به سوی گلبدین حکمتیار، رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی، کفش پرتاب کرد ـ آزادیِ او هنوز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و گفته می‌شود...

ادامه مطلب...
تجربۀ ناکامِ  حکومتِ وحدت ملی

تجربۀ ناکامِ حکومتِ وحدت ملی

سه سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ سه سال توام با افت و خیز، توام با بدبینی و خوش‌بینی، توام با تلخی و شیرینی و توام با ناکامی و کامیابی. وقتی از چشمِ مقام‌های کشور به عمرِ سه‌سالۀ «دولت...

ادامه مطلب...
گزارشی که  عرقِ شرم بر جبین می‌نشاند!

گزارشی که عرقِ شرم بر جبین می‌نشاند!

نشر گزارش تازۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور افغانستان، افتضاح دیگری‌ست که متأسفانه می‌تواند عرق شرم بر جبین انسان بنشاند. در گذشته اگر از میزان بالایِ فساد مالی در کشور انتقاد می‌شد، حالا ممکن بود که آن را...

ادامه مطلب...
با مخکشیسم  مبـارزه بـاید کـرد

با مخکشیسم مبـارزه بـاید کـرد

در گذشته هرگاه ارگ ریاست‌جمهوری به قوم‌گرایی و رفتارهای تبعیض‌آمیز در نهادهای دولتی متهم می‌شد، فوراً سخنگویانِ آقای غنی آستین بالا می‌زدند و تا می‌توانستند، اتهام‌ها را رد می‌کردند و به خودِ افراد و نهادهای منتقد رجعت می‌دادند. استدلالِ آن‌ها...

ادامه مطلب...