نشانه شناسی‌‌های  حادثه چهارراهی زنبق

نشانه شناسی‌‌های حادثه چهارراهی زنبق

باز یک چهار شنبه خونین دیگر در کابل. چهارشنبۀ متفاوت با همه چهارشنبه های دیگر که در آن ها فاجعه رقم خوردند. این بار اما نوع خلق فاجعه و اثرات آن بیش از گذشته بود. هنوز رقم تلفات دقیق این...

ادامه مطلب...
انتحـاری، مجـرم یا قـربانـی؟

انتحـاری، مجـرم یا قـربانـی؟

هیچ‌كس از مادر با روحیۀ خشونت و با ذهنیت انتحاری به دنیا نمی‌آید. كسی كه آماده می‌شود از جانش دست بكشد و همزمان جان صدها انسان دیگر را هم بگیرد، بی‌آنكه از تصور چنان مصیبتی بر دیگران تردیدی در او...

ادامه مطلب...
چرا شبکۀ حقانی برای پاکستان مهم است؟ چرا انس حقانی باید اعدام شود؟

چرا شبکۀ حقانی برای پاکستان مهم است؟ چرا انس حقانی باید اعدام شود؟

در این نوشتۀ فشرده می‌خواهم به دو سوال مشخص و اساسی فوق تا حد امكان پاسخ ارایه کنم. شبکۀ حقانی که توسط سراج‌الدین حقانی مشهور به «خلیفه» اداره می‌شود، من‌حیث بازوی توانای سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) در افغانستان عمل...

ادامه مطلب...
شرایط ظالمانۀ  استخدام در نهادهای دولتی

شرایط ظالمانۀ استخدام در نهادهای دولتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان مدعی شده‌اند که روند استخدام در نهادهای دولتی افغانستان با همان روشی انجام می‌شود که در زمان دولتِ پس از کودتای هفت ثور رواج یافته بود. در آن‌زمان کسانی می‌توانستند در اداره‌های دولتی استخدام شوند...

ادامه مطلب...
مثلث ویرانگرِ هرات؛ فساد، مافیا، ناامنی

مثلث ویرانگرِ هرات؛ فساد، مافیا، ناامنی

جغرافیا و تاریخ هرات، هر دو با درد و تبعیض عجین بوده است. چه در گذشته‌های دور و چه در سال‌های پسین، این درد و تبعیض را می‌توان در مناسبات و رویکردهای مختلفِ سیاسی در برابرِ این شهر و مردمِ...

ادامه مطلب...