فساد

فساد

جان ساپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در سخنرانی اش در دانشگاه دوک به موارد تکان‌دهنده‌ی اشاره کرد که می‌تواند واضحا گواه وجود فسادگستره و سرطانی در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان باشد. همزمانی سخنان ساپکو و آغاز...

ادامه مطلب...
فرهنگ کار  یا فرهنگ چاپلوسی؟

فرهنگ کار یا فرهنگ چاپلوسی؟

در یکی از طنزهای خود عزیز نسین دوکارمند دولت را توصیف می‌کند که در گوشه سالن نشسته اند و به جلسه اداری که تحت ریاست رییس جدید اداره دایر شده نگاه می کنند. یکی از کارمندان اداره که بنا به...

ادامه مطلب...
به‌راستی کرزی “امریکا ستیز” است؟

به‌راستی کرزی “امریکا ستیز” است؟

در این روزها بار دیگر حامد کرزی امریکا ستیز شده است. بازتاب سخنان امریکا ستیزانۀ او، در صفحه فیسبوکش با واکنش منفی مردم مواجه شده است و هوادارنی اندکی آن را تایید کرده اند. یک بارِ دیگر سیاستِ امریکاستیزانۀ کرزی...

ادامه مطلب...
پایتخت آلوده و رسالت عالمانِ دینی در بهـارِ نو

پایتخت آلوده و رسالت عالمانِ دینی در بهـارِ نو

نوروز و فرهنگِ گرامی‌داشت از آن را برخی آدم‌ها حتا با نام و آدرس عالم دین از منبر مساجد به تازیانۀ نفرت و تکفیر می‌بندند و آن را مظهر شرک و گناه معرفی می‌کنند، درحالی‌که در برابرِ جنایات و گنهکاریِ...

ادامه مطلب...
از “کوری” تا “بینایی”؛  داسـتان انتخـاباتِ افغانســتان

از “کوری” تا “بینایی”؛ داسـتان انتخـاباتِ افغانســتان

از حالا چنین به نظر می‌رسد که کمیسیون انتخابات دست به اقدام‌هایی می‌زند که به هیچ صورت نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ شفافیت در انتخاباتِ بعدی و اعادۀ حثیتِ از دست رفتۀ این نهاد پس از برگزاری انتخاباتِ افتضاح‌آمیزِ سال 1393 باشد. به تازه‌گی...

ادامه مطلب...