فاجـــعۀ  ۴۰۰ بستر و رجزخوانی مقام‌ها

فاجـــعۀ ۴۰۰ بستر و رجزخوانی مقام‌ها

نکتۀ اول «وقتی تربیون سیاست با میدان جنگ هماهنگ نیست، وقتی سیاسیون درگیرِ بازی "شناس‌نامۀ الکترونیکی" هستند، وقتی وزرای قوای مسلح، سال‌خورده، معلول و کم‌سواد هستند: سربازان شهید می‌شوند، زنان شهید می‌شوند، کودکان شهید می‌شوند...» (ملک‌ستیز) نکتۀ دوم «چهارشنبه»، یک بارِ دیگر در...

ادامه مطلب...
مــغالطۀ غنــی  پیرامـونِ «طالبــان»

مــغالطۀ غنــی پیرامـونِ «طالبــان»

رییس‌جمهور غنی می‌گوید در دولت وحدت ملی، تعریفِ دوست و دشمن به‌صورتِ واضح وجود دارد و آن دسته از طالبان که دست به کشتار و ویرانی می‌زنند، باید همچون دیگر گروه‌های تروریستی نابود شوند. او همچنین می‌گوید که گروه طالبان...

ادامه مطلب...
تقلیلِ سنـد شهـروندی  بـه سنـدِ قومـی و قبـیله‌یـی

تقلیلِ سنـد شهـروندی بـه سنـدِ قومـی و قبـیله‌یـی

شناس‌نامه یا تذکرۀ تابعیت، سند و هویتِ شهروندی هر کشور است، اما این سند را دولتِ افغانستان ـ به ریاست اشرف‌غنی و شریکِ قدرتِ او داکتر عبدالله ـ در حالِ تبدیل کردن به سند قومی و قبیله‌یی است. آیا درج...

ادامه مطلب...
هفت سال مجلس بدون دستاورد

هفت سال مجلس بدون دستاورد

درحالی که کمیسیون انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخاباتِ مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در سال آینده اطمینان می‌دهد، رییس جمهوری طی مراسم شانداری، هفتمین سال کاری مجلس شانزدهم را افتتاح کرد. سوال این‌جاست که دور شانزدهم مجلس تا چه...

ادامه مطلب...
احمد ولی مسعود: استبداد، راه حل نیست!

احمد ولی مسعود: استبداد، راه حل نیست!

احمدولی مسعود، طراح طرح دولت وحدت ملی، درواکنش به تعدیل قانون ثبت احوال نفوس و تنش‌هایی که بر سر آن بروز کرده است، در صفحه فیسبوکش واکنش نشان داده و آن را مشمول سیاست "تفرقه بیانداز و حکومت کن" قلم‌داد...

ادامه مطلب...