به این می‌گویند عدالت!

به این می‌گویند عدالت!

فهرستی که از نفوذ مقام‌های فعلی و پیشینِ افغانستان در وزارت خارجه در فضای مجازی منتشر شده، عمقِ فاجعۀ فساد اداری در این کشور را به گونۀ آشکار برملا می‌کند. این فهرست نشان می‌دهد که اعضای بلندپایۀ دولت‌های پیشین و...

ادامه مطلب...
ملتِ افغانستان  نه ملتِ افغان

ملتِ افغانستان نه ملتِ افغان

درآمد چند سال می‌شود افغانستان درگیرِ این شده است که «افغان برای همه قابلِ اطلاق هست یا خیر» این مسأله مسلماً ریشه‌یی یک‌قرنه دارد؛ اما در پانزده سال اخیر، به شکلِ بسیار بنیادی و ریشه‌یی، بحث‌هایی را برانگیخته است. در فصلِ اولِ...

ادامه مطلب...
نگرانی‌های روسیه و بی‌توجهی دولت افغانستان

نگرانی‌های روسیه و بی‌توجهی دولت افغانستان

جمهوری فدراتیف روسیه که میراث‌دارِ اتحاد جماهیر شوری سابق نیز خوانده می‌‌شود، به دلایلِ فراوان یکی از قدرت‌های تأثیرگذار در سمت‌وسودهیِ بحران افغانستان شناخته می‌شود و افغانستان نیز به دلایلِ مختلف برای روسیه حایز اهمیت می‌باشد. از همین‌رو ماهیت تحولات...

ادامه مطلب...
ریـشۀ  تحـریفِ هـویت‌ها  کجـاست

ریـشۀ تحـریفِ هـویت‌ها کجـاست

رییس‌جمهوری افغانستان سرانجام قانون تعدیل‌یافتۀ ثبت احوال نفوس را که منجر به سروصداها و جنجال‌های زیاد در جامعه شده بود، با استفاده از تعطیلات مجلس نماینده‌گان توشیح کرد. قانون جدید و مادۀ ششم این قانون که بر سرِ آن هنوز...

ادامه مطلب...
آیا جدلِ سه‌ساله بر سرِ شناس‌نامۀ الکترونیک پایان یافت؟

آیا جدلِ سه‌ساله بر سرِ شناس‌نامۀ الکترونیک پایان یافت؟

مجلس نماینده‌گان روز هشتم جوزای 1392 (29 می1013) با تصویب قانون ثبت احوال نفوس، مشخصات تذکرۀ تابعیت یا شناس‌نامۀ الکترونیکی را که بر سرِ نوشتن نام اقوام و دینِ افراد در آن اختلاف نظر وجود داشت، به گونۀ زیر نهایی...

ادامه مطلب...