سـالی که پیـشِ روست از زمستانش پیداست!

سـالی که پیـشِ روست از زمستانش پیداست!

در هفتۀ گذشته، شاهد دو رویداد تکان‌دهنده در افغانستان بودیم. در یک حملۀ انتحاری که در ورودیِ دادگاه عالی ـ هنگامی که کارمندانِ این نهاد در حالِ بیرون شدن از ساختمان بودند ـ انجام شد، بیشتر از بیست تن کشته...

ادامه مطلب...
سـرابِ اردوغـان

سـرابِ اردوغـان

سامویل هانتینگتونِ امریکایی، دانشمند علوم سیاسی، می‌گوید: «کشوری را می‌توان دارای نظام دموکراسی خواند که دولتش (رهبری یا ریاستِ آن) در دو نوبتِ متوالی به‌صورتِ مسالمت‌آمیز با انتخاباتِ آزاد تغییر کند». اما رجب طیب اردوغان، بنیان‌گذار حزب اسلام‌گرای حاکم عدالت...

ادامه مطلب...
امریکا و روسیه  رو در رویِ هم در جنگ افغانستان

امریکا و روسیه رو در رویِ هم در جنگ افغانستان

جنرال جان نیکلسون فرمانده کُلِ نیروهای ناتو در افغانستان که در کنگرۀ امریکا صحبت می‌کرد، خواهان افزایش نیروهای امریکایی در این کشور شده است. جنرال نیکلسون گفته است که پیـروزی در جنگ با گروه‌های تروریستی در افغانستان، نیازمند بازنگری در...

ادامه مطلب...
شب‌های کابل در رایزنی‌های سیاست‌مداران و راهزنی‌های اوباشان

شب‌های کابل در رایزنی‌های سیاست‌مداران و راهزنی‌های اوباشان

روزها نه، بلکه ماه‌هاست که فضای امنیتیِ کشور تیره و تار شده و این تیره‌گی، مسلماً بازتابِ ندانم‌کاری‌هایِ دولت‌مردان و متولیانِ عرصۀ سیاست و حکومت است. شاید بخش قابلِ توجهی از ناامنی‌های افغانستان را انفجارها و انتحارهای طالبان رقم بزنند،...

ادامه مطلب...
از مشـاوران غنی تا مشـاوران عبدالله

از مشـاوران غنی تا مشـاوران عبدالله

قانون اساسی به رییس‌جمهوری و اعضای کابینۀ افغانستان اجازه داده که مشاورانی برای خویش انتخاب کنند تا آن‌ها در ساحاتِ گوناگونِ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تخنیکی به مقاماتِ عالیِ کشور مشـوره‌های لازم را دهند. پُستِ مشاوریت، مسلماً مقامی رایج و حتا...

ادامه مطلب...