چرا اعزاز و خاک‌سپاری امیر حبیب‌الله کلکانی؟

چرا اعزاز و خاک‌سپاری امیر حبیب‌الله کلکانی؟

چند نکته در مورد اعزاز و خاک‌سپاری امیرحبیب‌الله کلکانی، قابل تذکر و توجه است: الف: خاک‌سپاری و اعزاز امیرحبیب‌الله کلکانی برای این نیست که او بر ضدِ شاه امان‌الله خان و اصلاحاتِ او جنگید و او را از سلطنت خلع کرد....

ادامه مطلب...
هفت خوانِ اصلاحات انتخاباتی

هفت خوانِ اصلاحات انتخاباتی

کابینۀ افغانستان پیش‌نویسِ قانونِ انتخابات را پس از بررسی در نشستِ روز دوشنبۀ خود تصویب کرد. قرار است این پیش‌نویس پس از تغییراتِ پیشنهاد شده در جلسۀ کابینه، به شکل فرمانِ تقنینی از سوی رییس‌جمهوری افغانستان امضا شود. پیش از این،...

ادامه مطلب...
عبدالله برحق است؟

عبدالله برحق است؟

درحالی‌که هنوز هم مشخص نیست که بارِ دیگر چه زمانی رییس‌جمهوری و رییس اجراییِ دولت وحدت ملی برای گفت‌وگو و حلِ اختلافات‌شان با هم دیدار خواهند کرد، ولی بسیاری‌ها معتقد اند که ارگ ریاست‌جمهوری به‌ساد‌ه‌گی حاضر به پذیرشِ خواست‌های قصر...

ادامه مطلب...
طالبان چگونه  به شهرها نزدیک شده‌اند؟

طالبان چگونه به شهرها نزدیک شده‌اند؟

از هفته‌ها به این‌سو، شمال و جنوبِ کشور در آتشِ ناامنی و خشونت می‌سوزند. طالبانِ مسلح به‌صورتِ لجام‌گسیخته ولایت‌های زیادی در شمال و جنوب را تحتِ فشارِ نظامی قرار داده و تلاش دارند که وارد شهرهای مهمِ کشور شوند. یک...

ادامه مطلب...
قُلدری در شهرِ علم  و فرهنگ

قُلدری در شهرِ علم و فرهنگ

این روزها یک بارِ دیگر خبرهای ناگواری از هرات در غربِ کشور شنیده می‌شود. این بار حرف از آدم‌ربایی و ترورهای سازمان‌یافته، از آن نوعی که در گذشته‌های نه‌چندان دور از این شهرِ تاریخی به گوش می‌رسید، نیست؛ بل از...

ادامه مطلب...