سیاست مخدوشِ تاریخی  در روابط با پاکستان  پایان خواهد یافت؟

سیاست مخدوشِ تاریخی در روابط با پاکستان پایان خواهد یافت؟

یکی از مشکلات بسیار بزرگِ افغانستان در طول مناسبات پُرفراز و نشیب با پاکستان، به عدم شفایت و وجود ابهام و چندگانه‌گی در سیاست دولت‌ها و دولت‌مداران افغانستان برمی‌گردد. حکومت‌ها و زمام‌داران افغانستان، از همان آغاز تشکیل کشور پاکستان که...

ادامه مطلب...
زمانِ تسویه‌حساب با پاکستان

زمانِ تسویه‌حساب با پاکستان

مرز تورخم در شرقِ افغانستان در هفتۀ اخیر شاهد چندین برخورد نظامی میانِ مرزبانانِ دو کشورِ افغانستان و پاکستان بوده است. ظاهراً دلیل این درگیری‌ها، ایجاد تأسیسات مرزی از سوی نظامیانِ پاکستان در مناطقی خوانده شده که به گفتۀ مقام‌های...

ادامه مطلب...
تعمیقِ شکاف بین افغانستان – پاکستان

تعمیقِ شکاف بین افغانستان – پاکستان

منبع: تریبیون نویسنده: رستم‌شاه مومند، وزیر داخلۀ پیشینِ پاکستان و سفیر آن کشور در افغانستان برگردان: احمدنظر جهانگیری بستن دروازۀ تورخم و منع ورود افغان‌ها به پاکستان بدون داشتن اسناد قانونی، همواره انشعابِ چندبعدی در رابطۀ بین دو کشور به‌همراه داشته و باعث...

ادامه مطلب...
پشت پـردۀ رد فـرمانِ تقنیـنی

پشت پـردۀ رد فـرمانِ تقنیـنی

رد فرمان تقنینیِ اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان چیزی نبود که نشود آن را از قبل پیش‌بینی کرد. تقریباً همۀ دست‌اندرکارانِ مسایل انتخاباتی به ضرسِ قاطع می‌دانستند که یک بارِ دیگر فرمان اصلاحات به بن‌بست می‌خورد و عملاً...

ادامه مطلب...
مراد از اصلاحات  در کمیسیون‌های انتخاباتی چیست؟

مراد از اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی چیست؟

در گفتمان‌های اصلاح نظام انتخاباتی کشور، تا کنون بیشتر به حاشیه‌های آن پرداخته شده است تا این‌که اصل قضیة اصلاح انتخاباتی مورد بحث قرار گیرد. برخی از تعریف‌های رایج که در مورد اصلاح نظام انتخاباتی ارائه شده‌اند، اصلاحات را بر...

ادامه مطلب...