جنگ  و صلح  و سیاست ابقای طالبان

جنگ و صلح و سیاست ابقای طالبان

تجربۀ کشورهای در حالِ جنگ نشان داده است که برای ختم جنگ و تأمین صلح میان نیروهای متخاصم فقط دو گزینه وجود دارد: 1- شکست یک جانب توسط نیروی قهریه و یا وسایلی دیگر از قبیل تهدید و تطمیع و... 2- به...

ادامه مطلب...
چــــرا  از انتخابات سخن نمی‌گوییم؟

چــــرا از انتخابات سخن نمی‌گوییم؟

کم‌کَمَک مثل این است که بحث اصلاحِ نظام انتخاباتی به عنوان یک اصلِ خدشه‌ناپذیر به محاقِ فراموشی سپرده می‌شود و تحت‌الشعاعِ مسایل دیگری و از جمله سخنان رییس جمهوری در شورای ملی و یا رویکرد جدیدِ دولت در برابر پاکستان...

ادامه مطلب...
رییس‌جمهور همچنان خواهانِ فرهنگِ سرپرستی

رییس‌جمهور همچنان خواهانِ فرهنگِ سرپرستی

به دنبالِ وعدۀ رییس‌جمهوری به شورای ملی که گفت به زودی افرادِ تازه‌یی را به وزارت دفاع و ریاست عمومیِ امنیت ملی معرفی می‌کند، حالا دو تن به عنوان نامزدهای این دو پستِ مهمِ امنیتی معرفی شده اند. یکی از خواست‌های...

ادامه مطلب...
مردمِ افغانستان در غیبتِ سیاست

مردمِ افغانستان در غیبتِ سیاست

سالیانی متمادی‌ست که سیاست در افغانستان کارِ عده‌یی خاص از افراد است. مردم نقشِ منفعلانه در سیاست داشته و به‌صورت چوبِ سوختِ سیاست‌ورزی‌ها استفاده می‌شوند. سیاست در غیبتِ مردم و بدون حضورِ آن‌ها به حیاتِ خویش ادامه می‌دهد. کنش سیاسی...

ادامه مطلب...
سفر ابهام‌آمیزِ هیأت طالبان  به پاکستان

سفر ابهام‌آمیزِ هیأت طالبان به پاکستان

یک مقام پاکستانی که نخواسته نامی از وی گرفته شود، به اکسپرس‌تریبونِ پاکستان گفته که طالبانِ شاخۀ ملا اختر محمد منصور آمادۀ گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان هستند. این مسأله در گفت‌وگوهای هیأتِ طالبان که اخیراً از قطر به پاکستان...

ادامه مطلب...