صـلح امرِ شخصی نیست

صـلح امرِ شخصی نیست

ارگ به بهانۀ مدیریت گفت‌وگوهای صلح در پیِ آن است که این روند را در انحصارِ خود بگیرد. مانع شدنِ شرکت برخی سیاست‌مدارانِ فعالِ کشور در نشست صلح چین، تبارز عینی چنین خواستی می‌تواند باشد. ارگ تلاش دارد که با...

ادامه مطلب...
انتخـابات  و مسـالۀ تبـعیض نـژادی

انتخـابات و مسـالۀ تبـعیض نـژادی

اخیراً رسانه‌های اجتماعی پُر شده است از بحثی که آقای صالح معاون اولِ تیم دولت‌ساز مطرح کرده و واکنش‌هایی که نسبت به آن صورت گرفته است؛ اما این مقاله در پی رد یا تأیید آن ادعا نیست. آقای صالح مدعی است...

ادامه مطلب...
بلقـیس؛ ملـکۀ خـردمنـد مقدس‌هایی که از ما قربانی می‌گیرند

بلقـیس؛ ملـکۀ خـردمنـد مقدس‌هایی که از ما قربانی می‌گیرند

افغانستان در سال‌های 1358 تا 1371 خورشیدی، وضعیت سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی خوبی نداشت؛ در سال 1358 جنگ تازه در ولایات افغانستان آغاز گردیده بود و این جنگ با سیاست اشتباه‌آمیز حکومتِ وقت، ابعاد گسترده‌یی یافت و با...

ادامه مطلب...
سقوط کمیسیون انتخابات به دامنِ دولت‌ساز

سقوط کمیسیون انتخابات به دامنِ دولت‌ساز

استفاده از قوۀ قهریه در برابر اعتراض‌کننده‌گان به بازشماری آرا در هفت ولایت، نشان از آن دارد که دیگر کمیسیون انتخابات غیرجانب‌دارانه عمل نمی‌کند و به صورتِ واضح به دامنِ دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» افتاده است. کمیسیون انتخابات به‌تازه‌گی گفته است...

ادامه مطلب...
تقلبات انتخاباتی با تلیفونِ ترامپ حل نمی‌شود

تقلبات انتخاباتی با تلیفونِ ترامپ حل نمی‌شود

ارگ رهایی زندانیانِ حقانی/ طالبان را در بدل رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان که در بند طالبان به‌سر می‌بردند، یک موفقیتِ بی‌نظیر برای خود قلمداد کرده و صحبتِ تلیفونیِ اخیرِ دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا را با اشرف‌غنی که از...

ادامه مطلب...
Page 36 of 576« First...102030...3435363738...5060708090...Last »