افغانستان و دولت‌داری مدرن چاره‌ها و ناچاری‌ها

افغانستان و دولت‌داری مدرن چاره‌ها و ناچاری‌ها

همای، گو مفگن سایۀ شرف هرگز در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد حافظ مقدمه کوشش‌های احمدشاه درانی پس از (۱۷۴۷) میلادی منتج به ایجاد دولت مرکزی شد. با گذشت سهونیم سده از این رویداد، افغانستان در اساس گذاری دولتداری مدرن به...

ادامه مطلب...
کنفرانس هرات و صـلح امـارتی

کنفرانس هرات و صـلح امـارتی

هشتمین کنفرانس امنیتیِ هرات حول موضوع صلح، روز جمعه در قلعۀ اختیارالدینِ این شهر با حضور نماینده‌گانی از بیست کشور و سازمان بین‌المللی به کارِ خود آغاز کرد. بحث اصلیِ کنفرانس امنیتی هرات، این‌بار به صورتِ اختصاصی به راه‎های یافتن...

ادامه مطلب...
غنـی و تـازه‌سـازیِ  داغ‌هـایِ گـذشته

غنـی و تـازه‌سـازیِ داغ‌هـایِ گـذشته

در این‌که افغانستان با پیشینۀ تمدنی و فرهنگی ممتازِ خود در منطقه، یکی از کشورهای دارایِ بیشترین آثار و بناهای تاریخی با قدمت‌های بسیار زیاد است، هیچ جای شک و تردید وجود ندارد. هر ولایت و منطقۀ افغانستان، گنجینه‌های بزرگی...

ادامه مطلب...
نتیجۀ انتخابات  به نفعِ دولت‌ساز نیست

نتیجۀ انتخابات به نفعِ دولت‌ساز نیست

گاهی به‌راه انداختنِ سروصدا و چیغ و فریاد کشیدن «که وای این‌قدر رای داریم»، دال بر هراس و ترسی‌ست که یک تیم انتخاباتی را فرا گرفته است. این روزها فضای مجازی پُر شده از چنین سروصداهایی که تیمِ «دولت‌ساز» از...

ادامه مطلب...
شیفته‌گان قدرت را می‌شناسید؟

شیفته‌گان قدرت را می‌شناسید؟

قدرت چنان پـدیدۀ حساس و ظریفی است كه تمام مخلوقات عالم (موجودات زنده) در طلب آن می‌باشد. هر انسان می‌کوشد تا قدرت داشته باشد و نسبت به دیگران از نفوذ بیشتری برخوردار باشد؛ بنابراین قدرت در نزد انسان‌ها، یک پدیدۀ...

ادامه مطلب...