کنفرانس هرات و صـلح امـارتی

کنفرانس هرات و صـلح امـارتی

هشتمین کنفرانس امنیتیِ هرات حول موضوع صلح، روز جمعه در قلعۀ اختیارالدینِ این شهر با حضور نماینده‌گانی از بیست کشور و سازمان بین‌المللی به کارِ خود آغاز کرد. بحث اصلیِ کنفرانس امنیتی هرات، این‌بار به صورتِ اختصاصی به راه‎های یافتن...

ادامه مطلب...
غنـی و تـازه‌سـازیِ  داغ‌هـایِ گـذشته

غنـی و تـازه‌سـازیِ داغ‌هـایِ گـذشته

در این‌که افغانستان با پیشینۀ تمدنی و فرهنگی ممتازِ خود در منطقه، یکی از کشورهای دارایِ بیشترین آثار و بناهای تاریخی با قدمت‌های بسیار زیاد است، هیچ جای شک و تردید وجود ندارد. هر ولایت و منطقۀ افغانستان، گنجینه‌های بزرگی...

ادامه مطلب...
نتیجۀ انتخابات  به نفعِ دولت‌ساز نیست

نتیجۀ انتخابات به نفعِ دولت‌ساز نیست

گاهی به‌راه انداختنِ سروصدا و چیغ و فریاد کشیدن «که وای این‌قدر رای داریم»، دال بر هراس و ترسی‌ست که یک تیم انتخاباتی را فرا گرفته است. این روزها فضای مجازی پُر شده از چنین سروصداهایی که تیمِ «دولت‌ساز» از...

ادامه مطلب...
شیفته‌گان قدرت را می‌شناسید؟

شیفته‌گان قدرت را می‌شناسید؟

قدرت چنان پـدیدۀ حساس و ظریفی است كه تمام مخلوقات عالم (موجودات زنده) در طلب آن می‌باشد. هر انسان می‌کوشد تا قدرت داشته باشد و نسبت به دیگران از نفوذ بیشتری برخوردار باشد؛ بنابراین قدرت در نزد انسان‌ها، یک پدیدۀ...

ادامه مطلب...
مجلـس نمـاینده‌گـان  در کـژراهـه

مجلـس نمـاینده‌گـان در کـژراهـه

بحث بر سرِ دفاع از خوشحال سعادت معین ارشد امنیتیِ وزارت داخله و یا هر مقامِ دیگری نیست؛ زیرا در کارنامۀ هیچ یک از سرانِ حکومت و نهادهای امنیتی چنان نکاتِ مثبت و قابلِ تحسینی دیده نمی‌شود که به یک‌باره...

ادامه مطلب...