دزدی‌های  محمد اشرف غنی

دزدی‌های محمد اشرف غنی

چرا در هجده سال گذشته با وجود هشدارهای زیاد جامعه جهانی به عنوان اصلی‌ترین کمک کننده مالی افغانستان و ایجاد چندین نهاد مبارزه با جرایم فساد مالی در کاهش این پدیدۀ مذموم و شرم‌آور که بزرگترین صدمات را به پیکر...

ادامه مطلب...
معنا  و  مفهوم سیاست

معنا و مفهوم سیاست

تفکر سیاسی در عهد باستان از یونان آغاز شد، اما علم سیاست به عنوان یک رشته آموزه‌های عالی تا حدی نو است و طی صد سال گذشته رشد یافته است. پیش از آن بررسی و توجه پیگیرانۀ سیاست در انحصار...

ادامه مطلب...
غنی  و حقارتی که  از فرمانش  زبانه ‌کشید

غنی و حقارتی که از فرمانش زبانه ‌کشید

فرمان اشرف‌غنی مبنی بر عزلِ سخنگوی وزارت خارجه به بهانۀ اظهاراتِ غیرمسوولانه در مورد سفر هیأت طالبان به پاکستان، بیشتر از آن‌که درهم‌پاشیده‌گی و نابسامانی در حکومت را به نمایش بگذارد، نمایان‌گرِ ذهنیتِ متلاشی و شخصیتِ حقیرِ آقای غنی می‌تواند...

ادامه مطلب...
دمـوکـراسی را نجـات بایـد داد

دمـوکـراسی را نجـات بایـد داد

بیست سال پیش افغانستان داشت نظام امارت اسلامی طالبان را تجربه می‌کرد. امارت اسلامی طالبان ساختاری است که مشروعیت خود را از عالمان دین می‌گیرد. گروهی از افرادی که در مدرسه‌های دینی آموزش دیده بودند، آن زمان بر جغرافیای افغانستان...

ادامه مطلب...
دولت‌ساز؛ تیـمِ جعل، تقلب  و  تا ر ا ج

دولت‌ساز؛ تیـمِ جعل، تقلب و تا ر ا ج

تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اینک چنان آفتابی و اظهرمن‌الشمس شده که دیگر حتا نیاز به سند و مدرکِ معتبر هم ندارد. در میان تیم‌های انتخاباتی، تیم دولت‌ساز به بیشترین، گسـترده‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نوع تقلب‌هایِ انتخاباتی متهم است. این تیم...

ادامه مطلب...