تقلب‌های آشکارِ دولت‌ساز

تقلب‌های آشکارِ دولت‌ساز

از میان دو تیم حکومتی انتخابات، دولت‌ساز و ثبات‌وهمگرایی که هر دو به صورتِ غیرقانونی و در تضاد با اصول و اخلاقِ پذیرفته‌شدۀ انتخاباتی، خود را برندۀ انتخابات ششم میزان اعلام کرده‌اند؛ تشت رسواییِ تیم دولت‌ساز از بام به پایین...

ادامه مطلب...
به مناسبت روز معلم چرا از معلمی و معلمان انتقاد نمی‌کنیم؟

به مناسبت روز معلم چرا از معلمی و معلمان انتقاد نمی‌کنیم؟

بهتر است روزهای فرمایشی را که جنبۀ تجلیل دارد به روزهای انتقادی تبدیل کنیم. آنچه ‌که در جامعۀ ما به‌صورت جدی وجود ندارد، نقد است. روز معلم، روز زن و... روزهای فرمایشی در افغانستان استند. در روز زن چند مرد پشت...

ادامه مطلب...
روزهـای تلـخ شـاهـزاده؛  سقـوط از  ارتفـاع

روزهـای تلـخ شـاهـزاده؛ سقـوط از ارتفـاع

خبرگزاری رویترز به نقل از برخی اعضای خاندان سلطنتی عربستان و افراد بانفوذ این کشور نوشته است که آنان نسبت به نوع مدیریت و رهبری محمد بن ‌سلمان؛ ولیعهد این کشور، پس از بزرگترین حملات صورت گرفته به تاسیسات و...

ادامه مطلب...
انتخـابات   مفتضح و صـلحِ ذلت‌بار

انتخـابات مفتضح و صـلحِ ذلت‌بار

هنوز موضوع جنجالیِ انتخابات ششم میزان حل نشده که هیأت طالبان از قطر به پاکستان آمده و تلاش دارد که روند گفت‌وگوهای صلح را از سر آغاز کند. احتمال دارد که در روزهای آینده، زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ امریکا نیز به...

ادامه مطلب...
ایـن‌جـا دیـوار فـروریختـۀ سیـاست است!

ایـن‌جـا دیـوار فـروریختـۀ سیـاست است!

سوم اکتوبر سال ۱۹۹۰ اساسی‌ترین حصار جنگ سرد که دیوار برلین نام گرفته و در سال ۱۹۶۱ بنا یافته بود فرو پاشید. این دیوار، نهایتی از دگماتیسم فکری را بر مناسبات بین‌المللی به نمایش می‌گذاشت. این دیوار محصول قدرت‌طلبی‌های برندهگان...

ادامه مطلب...