فـراز و نشیب سلطنت  محمـد ظاهـر شـاه

فـراز و نشیب سلطنت محمـد ظاهـر شـاه

چهل سال دورۀ سلطنت محمد ظاهر از نظر فرهنگی، فراز و نشیب داشت. در اوایل سلطنت از آزادی و دموکراسی خبری نبود. در دهۀ اخیر حکومات شاهی با تصویب قانون اساسی، راه آزادی‌های فردی، اجتماعی و مطبوعاتی هموار و به...

ادامه مطلب...
چـــــرا؟

چـــــرا؟

در حالی که سیاست‌مداران حاکم در درون حاکمیت و سیاست‌مداران منتقد در بیرون حاکمیت مشغول توطیه‌های بین‌الافغانی علیه خود اند و با این روش برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آماده‌گی می‌گیرند، طالبان به سرعت نفوذ و سلطۀ خود را...

ادامه مطلب...
ما و مسألۀ حاکم متوهم

ما و مسألۀ حاکم متوهم

اشرف غنی، موجود مطلقاً روانی و متوهم است. به خود اعتماد ندارد. آنقدر از نظر درونی فروریخته و نسبت به خویش بدبین است که سخنی را که می‌شود آرام و عادی بیان کند، فراتر از ظرفیتِ تارهای صوتی‌ِ حنجره‌اش جیغ...

ادامه مطلب...
برگشتِ طالبان  به قدرت ممکن است؟

برگشتِ طالبان به قدرت ممکن است؟

حسین حقانی سفیر پیشینِ پاکستان در واشنگتن می‌گوید که طالبان تمایلی به گفت‌وگوهایِ صلح با حکومت افغانستان ندارند. به گفتۀ این دیپلومات پیشین پاکستانی، طالبان منتظرند که در مورد خروج نیروهای امریکایی با این کشور به توافق برسند، بعد با...

ادامه مطلب...
ازخود بیگانه‌گی

ازخود بیگانه‌گی

کم اتفاق نمی‌افتد که وقتی در نوشته‌های خود اشاراتی به جوانب مثبت در تاریخ و تمدن غرب می‌کنیم، کسانی این را به حساب خودباخته‌گی و یا ازخودبیگانه‌گی ما می‌گیرند. دوست عزیزی در نقد مطلب اخیر بنده راجع به «حکومت فیلسوف»-این...

ادامه مطلب...