عبـدالله و غنـی‌شناسـی

عبـدالله و غنـی‌شناسـی

هر انسانی که ادعای زعامت و رهبری می‌کند، دارای ویژه‌گی‌هایی منحصر به فردی می‌باشد که هم در بین مردم خودش و هم نزد سیاسیون بیرونی مخالفان و موافقانی می‌داشته باشد. همچو اشخاص در کنار این که جایگاه ویژه‌یی میداشته باشند...

ادامه مطلب...
طالبان  و جنایاتِ بی‌مکافات

طالبان و جنایاتِ بی‌مکافات

طالبان پشت میز مذاکره با هیأت سیاسی افغانستان که در میان‌شان اعضای بلندپایۀ حکومت نیز حضور دارند، در قطر روی مسالۀ صلح بحث و گفت‌وگو دارند ولی در عینِ زمان به فرماندهانِ خود دستور می‌دهند که با حملاتِ کور و...

ادامه مطلب...
دیـن  در چنـگ کیـن

دیـن در چنـگ کیـن

دوست خوبی دارم از پنجشیر که من از فرط صمیمیت به تقلید از خودش به او «شیخ» می‌گویم و او هم عادتاً مرا با همین لقب می‌خواند. گاه کلمۀ «پارسا» نیز بر شیخ می‌افزایم تا او را «شیخ پارسا» گفته...

ادامه مطلب...
چقدر به گفت‌وگوهایِ صلحِ قطر می‌توان امیـدوار بود؟

چقدر به گفت‌وگوهایِ صلحِ قطر می‌توان امیـدوار بود؟

این روزها بیشتر از هر خبرِ دیگری، بحث گفت‌وگوهای صلح امریکا با طالبان در سرخط بسیاری از رسانه‌هایِ دنیا قرار گرفته است؛ گفت‌وگوهایی که وارد هفتمین دور خود شده و تا هنوز نتایج خاصی به دنبال نداشته است. در عین...

ادامه مطلب...
سمپوزیم «امام اعظم»  و سَلَفیّتی که در حال گسترش است

سمپوزیم «امام اعظم» و سَلَفیّتی که در حال گسترش است

از چند ماه پیش بدین‌سو، ریاست امنیت ملی افغانستان، اقدام به باز‌داشت چند تن از علمای مذهبی نام‌دار شهر کابل کرده است. این علمای مذهبی وابسته به جریان سَلَفیّت و تابع نهادی به‌نام «مجمع احیای سنّت» بوده‌اند و حضوری کوشا...

ادامه مطلب...