چــرا  انتقاد در افغانستان رهایی‌بخش نیست؟

چــرا انتقاد در افغانستان رهایی‌بخش نیست؟

افغانستان غرق در فسـاد و بی‌عدالتی‌ست و جالب این‌که اکثریتِ نزدیک به اتفـاقِ مردمان آن منتقد و معترضِ چنین وضعیتی هستند. اما چـرا این جمعیتِ بسیار بزرگ نمی‌تواند تغییر و تحولِ مثبتی را به میان آورد؟ برای رسـیدن به پاسخ، طرح...

ادامه مطلب...
تقلب‌های  انتخابات پارلمانی؛ آزمونی برای تقلب‌های انتخابات ریاست‌جمهوری

تقلب‌های انتخابات پارلمانی؛ آزمونی برای تقلب‌های انتخابات ریاست‌جمهوری

تغییرات و جابه‌جایی‌هایی که در حکومت صورت می‌گیرد، با وجود مخالفت‌های نامزدانِ انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان از سوی اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی ادامه دارد. جالب این‌جاست که داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت و شریکِ آقای غنی نیز از این تغییرات...

ادامه مطلب...
روسیه       برندۀ    جنگ امر یکا و ایران

روسیه برندۀ جنگ امر یکا و ایران

بخش دوم و پایانی/ ساده‌انگارانه است هرگاه پنداشته شود که این جنگ تنها جنگ میان امریکا و ایران خواهد بود. اگر جنگی در بگیرد، بی چون و چرا یک جنگ تمار عیار منطقه‌یی خواهد بود که در آن افغانستان، عراق، سوریه، لبنان،...

ادامه مطلب...
دو گزینه برای حل منازعۀ  افـغانستان

دو گزینه برای حل منازعۀ افـغانستان

بخش دوم و پایانی/ گزینۀ دوم/ تشکیل حکومت موقت: برای تشکیل حکومت موقت دو تا مسیر یا مجرا وجود دارد، یکی از مجرای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، دومی از مسیر یک کنفرانس بین‌المللی. اگر قرار باشد به تعقیب توافق میان امریکا و طالبان با...

ادامه مطلب...
چنـد نکتـه در مـورد  فسـاد اخـلاقـی در ارگ

چنـد نکتـه در مـورد فسـاد اخـلاقـی در ارگ

موضوع اخاذی‌ها و سوءاستفاده‌های جنسی در ارگ ریاست‌جمهوری که از سوی دو تن از مشاورانِ پیشینِ اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی مطرح شده‌اند، بحث اصلی در فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌های کشور است. این مسأله واقعاً حساس و پیچیده...

ادامه مطلب...