نقدی بر فیصلۀ دادگاه عالی

نقدی بر فیصلۀ دادگاه عالی

دادگاه عالی براساس رأی قبلی آن قوه، در خصوص تمدید کار رییس جمهور و معاونانش الی انتخاب رییس جمهور بعدی حکم کرده است. این فیصلۀ دادگاه عالی را می‌توان از دو لحاظ مورد نقد قرار داد: 1- واقعیت‌های قضیه 2-...

ادامه مطلب...
پوپولیسم جنون‌آمیزِ غنی  در محور سرنوشتِ میلیـون‌ها افغـان

پوپولیسم جنون‌آمیزِ غنی در محور سرنوشتِ میلیـون‌ها افغـان

یادداشت: ریاست‌جمهوری و شماری از افراد دولتی، نصیر فیاض از مجریان تلویزیون آریانا و نویسندۀ این مقاله را بابتِ نکته‌ها و اعتراض‌هایی که بر کارکردِ آقای محمد اشرف‌غنی وارد کرده، تهـدید کرده‌اند. روزنامۀ ماندگار به حمایتِ از مواضع آقای فیـاض...

ادامه مطلب...
جایگزینی  برای حکومت  وحدت ملی بیابیـم

جایگزینی برای حکومت وحدت ملی بیابیـم

کم‌کم بحث اولِ جوزا و پایان یافتن عمر حکومت وحدت ملی در کشور جدی شده است. شمار زیادی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نشستِ مشترک اعلام کردند که از اول جوزای سال روان دیگر حکومت فعلی مشروعیت سیاسی ندارد....

ادامه مطلب...
از شـرمـفرانس  مسکـو تا کنفـرانس دوحـه

از شـرمـفرانس مسکـو تا کنفـرانس دوحـه

لغو و یا تأخیر در برگزاری نشست دوحه نشان می‌دهد که هنوز فکر منسجم در میان سیاسیون کشور برای صلح به وجود نیامده است. این نشست که قرار بود در این هفته برگزار شود، به دلیل آنچه که از سوی...

ادامه مطلب...
گـام‌هـای  پـس از تحـریـم

گـام‌هـای پـس از تحـریـم

حالا با تحریم اکثریت نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و جریان‌های سیاسی مطرح کشور، سرنوشت جرگۀ مشورتی صلح تقریباً مشخص شده است. ارگ که به صورت مشکوکی می‌خواست این جرگه را اعتبار و حیثیت بیشتر از آنی که برای چنین جرگه‌های به...

ادامه مطلب...