اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش چهاردهم و پایانی/ 1- به عنوان یک انسان این وظیفه و تکلیفِ شماست که بدون محدود ساختن ذهنِ خویش به پیش بروید و قابلیت‌ها و توانایی‌های خویش را دست‌کم نگیرید. یک انسان باید امروز جهان را متحول سازد و آن انسان...

ادامه مطلب...
فرهنگ و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش سوم/ تهاجم فرهنگي و حفظ هويت فرهنگي در روزگار معاصر و عصر جهاني شدن كه غرب صنعتي و قدرت‌مند، سوار بر بال‌هاي تكنالوژی و ارتباطات توسعه يافته، از فضا، بدون هيچ مانع، حتا به حريم خانه‌هاي ما راه كشيده است، آيا...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن  به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش سیزدهم/ بخندید تا دنیا به روی‌تان بخندد مطالبی که تا کنون مطرح شد، بیشتر به ارایۀ راهکارهایی برای رسیدن به موفقیت و کمایی اهداف در حد مطلوب و ایده‌آلی، به بحث پرداختیم. داشتن روحیۀ مساعد برای تلاش و به دست آوردن موفقیت،...

ادامه مطلب...
قـرآن  و علـوم تجـربـی

قـرآن و علـوم تجـربـی

گفته بودند که فرمول بم اتم چهارده ‌سده پیش، در قرآن‌کریم، آمده است، اما مسلمانان موفق به کشف آن نشدند و متأسفانه غربی‌های لعنتی این مهم را کشف کرده و حالا بر ما فخر می‌فروشند. حالا هم گفته می‌شود وجود...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش دوازدهم/ فرانکل از مشاهدات واقعی زنده‌گی انسان‌های بینوایی الهام گرفت که همه‌روزه در مقابل مرگ قرار داشتند. این تجربه‌ها، او را قادر ساخت از دایرۀ نظریۀ فروید خارج شود. فروید معتقد بود که طرز رفتار انسان‌ها در زمان عادی و...

ادامه مطلب...