فرهنگ و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش دوم/ در آثار و آفريده‌هاي زبان فارسي دري، فرهنگ پيشینۀ درازي دارد: فرهنگ در متون اوستایی و پهلوی از جمله «كارنامۀ اردشير بابكان» و «دينكرت» آمده است. ريشۀ اين واژه پهلوي «فَرَهَنگ» آمده است.«فَرَ» به معنای پیش و «هَنگ» به...

ادامه مطلب...
افرا طیت در افغانستان

افرا طیت در افغانستان

افراطیت در نیم قرن اخیر مهمترین پدیده‌یی است که در چارچوب گروه‌های تروریستی، توانسته است امنیت جهانی را تهدید نماید. این پدیده در دو دهه اخیر، صدها هزار انسان را به ‌شمول زنان و کودکان در افغانستان، عراق، سوریه و برخی...

ادامه مطلب...
فرهنگ  و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش نخست/ چکيده: فرهنگ را شناس‌نامۀ ملت‌ها دانسته اند. فرهنگ حيات پويايي ملت‌ها را تضمين مي‌کند و در زوال فرهنگ،‌ مسخ و مرگ ملت‌ها مسجل مي‌گردد. عصر امروز را عصر سلطه‌گري و هجوم فرهنگي می‌توان خواند. قدرت‌هاي جهانی با اشاعۀ فرهنگ...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم ! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن  به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم ! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش یازدهم/ یکی از افرادی که لزوم داشتن هدف را برای انسان به بهترین شکل تشریح کرده، دکتر ویکتور فرانگل «Viktor» است. فرانکل، کتاب مشهور خود «انسان در جست‌وجوی معنا» را هنگامی که در جنگ جهانی دوم در یک اردوگاه کار...

ادامه مطلب...
استـدلال‌هـای درست مـی‌تـوانند  از تنـدروی جلوگیـری کننـد

استـدلال‌هـای درست مـی‌تـوانند از تنـدروی جلوگیـری کننـد

بسیاری از بهترین دوستانم فکر میکنند که بعضی از باورهای درونی و عمیق من در مورد مسایل مهم، مشخصاً نادرست یا حتا بی معنا هستند. گاهی، آنها این حرف ها را جلوی رویم می‌زنند. با این حال، چطور هنوز میتوانیم...

ادامه مطلب...