به شرطِ عبرت

به شرطِ عبرت

چند روز پیش یک آشنای تاجیکستانی ما قصۀ جالبی از چشم‌دیدهای عینی خود کرد که انگار در گذشته‌هایی نه‌ چندان دور در منطقۀ شان اتفاق افتاده بود. قصه از این قرار بود که مردی سه دخترک معصوم داشت که پی...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش هفتم و پایانی/ ناصـر اعتمـادی از نظر لوکاچ، معنای تاریخی اخلاق نیچه، تعلق آن به طبقۀ مسلط است. اخلاق نیچه در نقد گزنده و سبک شاعرانه‌اش، ظاهر آرمانی به خودخواهی و توحشِ انسان سرمایه‌داری می‌دهد که هرگونه رابطه با انسان‌گرایی و...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم !بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم !بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش هشتم/ آشفته گی و تشویش هم اغلب ناشی از دلتنگی حاصل از مفید نبودن و کاری انجام ندادن است و بیشتر به حذف و محو انسان منتهی می‌شود. اگر ما به دنیای فعالیت قدم بگذاریم و اگر به عرصۀ رقابت...

ادامه مطلب...
نگاهی تازه به قلب انسـان  و نقش آن در  روابط اجتماعی

نگاهی تازه به قلب انسـان و نقش آن در روابط اجتماعی

قلب یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین اعضاء و ارگان‌های همیشه‌فعال در بدن انسان محسوب می‌شود و در راستای حفظ و تداوم حیات و حفظ انسجام درونی و بیرونی بدنِ انسان نقش اساسی دارد. این ماشین و میکانیزم مهم، همیشه فعال...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم !بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن  به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم !بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش هفتم/ متأسفانه سال‌های سخت و طولانیِ جنگ در کشورِ ما باعث شده تا اغلب مردم نسبت به زنده‌گی و آیندۀ خود و فرزندان‌شان بدبین باشند. اما شما جوانان و عزیزان نباید اجازه بدهید که جسم و روح‌تان بی‌اختیار و دست‌بسته...

ادامه مطلب...